wtorek, 30 listopada 2021

Newsroom

Prokurator generalny ujął się za Indosem

msd | 19 października 2021
Zbigniew Ziobro skierował skargę nadzwyczajną do sądowego wyroku oddalającego powództwo Indosu przeciwko Bankowi Pekao. Chodzi o ciągnącą się przez lata sprawę niewypłaconych gwarancji od należności Indosu wobec spółki WZRT-Północ.

Prokurator generalny skierował skargę nadzwyczajną do prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach, w którym sąd oddalił powództwo Indosu przeciwko Bankowi Pekao w sprawie żądania zapłaty 6,2 mln zł z tytułu udzielonych gwarancji.

Pokrótce przypominając – spór Indosu z Bankiem Pekao liczy co najmniej siedem lat. Spółka już w 2014 r. domagała się od banku zapłaty 6,2 mln zł (plus odsetki ustawowe) tytułem udzielonych przez niego gwarancji za zobowiązania WZRT-Północ wobec Indosu. W 2017 r. sąd I instancji oddalił jednak powództwo Indosu, a w 2019 r. sąd apelacyjny podtrzymał to orzeczenie. Rok później Sąd Najwyższy odmówił spółce przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej.

Smaczku sprawie dodaje fakt, że minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro kojarzony jest z walkami frakcyjnymi o władzę w Banku Pekao. 

Tak czy inaczej, pod względem finansowym Indos sprawę już dawno zamknął. Pieniądze utracił w 2013 r., zaś należności od WZRT-Północ odpisał ostatecznie w 2017 r. Nawiasem mówiąc, w ubiegłym roku doszło do zatrzymań w sprawie spółek WZRT-Energia oraz WZRT-Północ, a w tle były między innymi podejrzenia oszustwa przy emisji obligacji.

Na Catalyst notowane są trzy serie obligacji Indosu z terminami wykupu do września 2023 r. Dla żadnej z nich w giełdowych arkuszach nie znajdziemy jednak ofert sprzedaży.

Więcej wiadomości o Indos S.A.

 • Narastają krótkoterminowe zobowiązania Indosu

  16 listopada 2021
  Wartość krótkoterminowych zobowiązań notowanej na NewConnect spółki zanotowała w III kwartale ponad 40-proc. wzrost do 33,7 mln zł. Znakomita większość z nich to obligacje, które Indos będzie musiał zrefinansować w 2022 r.
  czytaj więcej
 • Indos z najniższymi przychodami od 2016 r.

  17 sierpnia 2021
  Spółka zamroziła sporą część gotówki w nieruchomościach. Liczy jednak, że spienięży je jeszcze w tym roku. Tymczasem wygasające w przyszłym roku obligacje powoli zaczynają ciążyć bilansowi Indosu.
  czytaj więcej
 • Indos żegna się z pandemią

  19 maja 2021
  Po przedterminowej spłacie obligacji i – długo wyczekiwanym – powrocie do zwiększonych inwestycji w kasie Indosu zostało niecałe 0,8 mln zł środków pieniężnych na koniec marca, co było najniższą wartością od ponad czterech lat.
  czytaj więcej
 • Sąd uniewinnił menedżerów Indosu

  13 kwietnia 2021
  Katowicki sąd uniewinnił członków zarządu Indosu, aktualnego i byłego, w sprawie dotyczącej lichwy i oszustwa.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst