wtorek, 18 czerwca 2019

Newsroom

Przybywa postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych

msd | 11 stycznia 2019
Pomimo sprzyjającej koniunktury gospodarczej liczba postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych wzrosła w ubiegłym roku o 10 proc. r/r do 975 – wynika z danych Coface. Samych restrukturyzacji otwarto 417, czyli o 20 proc. więcej niż rok wcześniej.

Jak wynika z danych opublikowanych przez ubezpieczyciela należności Coface liczba uruchomionych w ubiegłym roku upadłości wzrosła o 4 proc. r/r do 558. Znacznie szybciej przyrastała natomiast liczba nowych restrukturyzacji, czyli postępowań wobec firm nie będących jako takimi bankrutami, ale zagrożonych niewypłacalnością. Liczba nowych postępowań restrukturyzacyjnych wzrosła o 20 proc. r/r do 417.

- Jednak sprzyjające otoczenie gospodarcze nie wpłynęło na poprawę sytuacji płynnościowej biznesu w Polsce. (…) Działalność biznesowa w naszym kraju wymaga dostosowania się do zmienionych warunków, których firmy nie doświadczyły wcześniej. Rekordowo niska stopa bezrobocia korzystnie wpływa na popyt, jednak utrzymująca się kolejny rok presja na wzrost wynagrodzeń i trudności w zapełnieniu wakatów znacznie ograniczają możliwości przedsiębiorstw – tłumaczy Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Europie Środkowej.

Wśród otwieranych restrukturyzacji niezmiennie największą popularnością cieszy się przyspieszone postępowanie układowe. W ubiegłym roku otwarto ich 259 wobec 209 rok wcześniej. Liczba sanacji wzrosła z 88 do 114, zaś liczba rozwiązania pośredniego – postępowań układowych – symbolicznie spadła, z 40 do 39.

Warto odnotować, że w 2018 r. liczba nowych postępowań restrukturyzacyjnych była przeszło dwukrotnie wyższa niż w 2016 r. (204 postępowania), który był pierwszym rokiem obowiązywania nowego wówczas prawa restrukturyzacyjnego. 

- Po trzech latach obowiązywania ustawy Prawo restrukturyzacyjne obserwujemy, że liczba otwieranych postępowań stabilizuje się. Nie dziwi „popularność” trybu przyspieszonego postępowania układowego ze względu na jego odformalizowanie, niższe koszty i krótszy czas procedowania w relacji do postępowań układowego i sanacyjnego – wyjaśnia Paweł Jóźwik, adwokat w Kancelarii Stefaniuk i Partnerzy.

Najwięcej wśród 975 uruchomionych w ubiegłym roku postępowań upadłościowych i układowych objęło podmioty produkcyjne i handlowe, z odpowiednio 267 i 234 postępowaniami, których liczba w oby przypadkach zwiększyła się o 7 proc. r/r. Największy przyrost, sięgający 40 proc. r/r, odnotowano natomiast w branży transportowej, gdzie otwarto 56 nowych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. 

Warto natomiast zwrócić uwagę, że rysowane na rynku czarne scenariusze dla sektora budowlanego nie przełożyły się na razie na istotny wzrost liczby postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Ich liczba zwiększyła się bowiem o 4 proc. r/r do 140.

- (…) sytuacja jest dość stabilna, jednak dotyczy to przede wszystkim większych podmiotów. Wśród mniejszych firm problemy płynnościowe są dość powszechne. W naszej ocenie sytuacja powinna pozostać bez większych zmian przynajmniej przez pierwszą połowę roku 2019. Dalszy rozwój sytuacji będzie zależał przede wszystkim od poziomu inwestycji – komentuje sytuację branży budowlanej Marcin Siwa, dyrektor działu oceny ryzyka w Coface.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje