czwartek, 17 stycznia 2019

Newsroom

Publiczne emisje Orlenu z ratingiem A_pol - uzupełniona

ems | 05 lipca 2017
Agencja Fitch Ratings nadała tymczasowy rating A_pol dla planowanego przez Orlen programu emisji obligacji detalicznych.

Informacja uzupełniona o wypowiedzi przedstawiciela Fitch Ratings Polska. Nowa treść oznaczona kursywą.

- Dokładniej chodzi o rating oczekiwany. Ocenę nadaliśmy na podstawie dokumentów przedstawionych przez emitenta, a potwierdzenie ratingu będzie możliwe po opublikowaniu prospektu emisyjnego i warunków emisji - powiedział Mirosław Dudziński, dyrektor w Fitch Polska S.A., odpowiedzialny za rozwój biznesu i relacji w regionie, w rozmowie telefonicznej z Obligacje.pl.

Orlen oczekuje na zatwierdzenie prospektu emisyjnego dotyczącego programu. Cały program wart jest 1 mld zł.

W 2013 r. Fitch przyznawał publicznym emisjom obligacji Orlenu ocenę BBB+. Wyższa ocena ratingowa pozwala oczekiwać obniżenia oprocentowania obligacji Orlenu (lub wydłużenia okresu ich spłaty), względem emisji z pierwszego publicznego programu emisji Orlenu.

- To nie są do końca porównywalne oceny. Rating A_pol oznacza ocenę na krajowym rynku. Przy emisjach kierowanych na krajowy rynek oceny są korzystniejsze dla emitentów od ratingów międzynarodowych o trzy, cztery stopnie. Odchodzi bowiem ryzyko walutowe. Dla porównania, na krajowym rynku Polska ma rating AAA, a na międzynarodowym jest to A-. Punktem odniesienia dla oceny emisji PKN Orlen jest więc krajowy rating Polski - dodał nasz rozmówca.

W obrocie pozostaje pięć serii obligacji Orlenu, z czego cztery to papiery pochodzące z publicznych emisji.

Więcej wiadomości o PKN Orlen S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje