czwartek, 29 lutego 2024

Newsroom

R.Power dostanie 150 mln euro od Funduszu Trójmorza

msd | 10 lutego 2023
Three Seas Initiative Investment Fund (3SIIF) obejmie mniejszościowy pakiet akcji R.Power za 150 mln euro, zachowując opcje zwiększenia inwestycji o kolejnych 100 mln euro.

Deweloper farm fotowoltaicznych zawarł umowę inwestycyjną z Funduszem Trójmorza, który zainwestuje w spółkę 150 mln euro. Jej dotychczasowi akcjonariusze nadal zachowają jednak pakiet większościowy i będą nią kierować. Zgodnie z postanowieniami umowy, 3SIIF będzie mógł zwiększyć inwestycję w R.Power łącznie do 250 mln euro.

„Środki z objęcia nowych akcji zostaną przeznaczone w głównej mierze na realizację kolejnych faz rozwoju grupy R.Power w Polsce oraz na rynkach europejskich takich jak Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Rumunia i Włochy” – podano w komunikacie R.Power.

Wejście w życie umowy inwestycyjnej pomiędzy R.Power a 3SIIF wymaga wyrażenia zgody prezesa UOKiK na koncentrację.

Fundusz Trójmorza jest komercyjnym podmiotem, mającym na celu finansowanie projektów z obszaru energetyki, digitalizacji oraz infrastruktury transportowej w regionie Trójmorza. Współzałożycielem i głównym inwestorem funduszu jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Po raz pierwszy poszukiwanie nowego inwestora R.Power zapowiedziało w połowie ubiegłego roku. W międzyczasie spółka wypuściła dwie serie obligacji, które w całości zostały objęte przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (80 mln zł) oraz Polski Fundusz Rozwoju (120 mln zł). 

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji R.Power (cztery przed asymilacją) z terminem spłaty w czerwcu 2026 r., za które spółka płaci WIBOR 6M plus 4,95 pkt proc. Warte 225 mln zł papiery RPO0626 kwotowane są na 98,75/99,88 proc. wartości nominalnej (druga seria to papiery objęte przez EBOR, dla których nie ma żadnych kwotowań). 

Więcej wiadomości o R.Power S.A.

 • Kłopotliwa zmiana warunków emisji obligacji R.Power

  07 lutego 2024
  Z pozoru niewielka zmiana warunków emisji wartych 305 mln zł obligacji RPO0626 przerodziła się w dyskusję nad możliwością i celem jej wprowadzenia.
  czytaj więcej
 • R.Power ze stratą, ale i mocniejszym bilansem

  01 września 2023
  Z powodu wysokiej kosztów finansowych producent energii słonecznej zamknął I półrocze z 77 mln zł skonsolidowanej straty netto. Po wartej 680 mln zł emisji akcji znacząco poprawiła się jednak jego struktura kapitałowa.
  czytaj więcej
 • R.Power nie zarabia na odsetki

  06 czerwca 2023
  Poniesione w ubiegłym roku nakłady inwestycyjne wymusiły na deweloperze farm PV blisko czterokrotny wzrost zadłużenia. Koszty jego obsługi przekraczały wysokość zysku operacyjnego. Po niedawnym pozyskaniu inwestora mniejszościowego R.Power zapowiada 900 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2023 r.
  czytaj więcej
 • R.Power negocjuje dokapitalizowanie

  24 stycznia 2023
  Deweloper farm fotowoltaicznych zawarł term sheet z potencjalnym inwestorem, który może objąć nowe akcje spółki.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst