wtorek, 23 lipca 2024

Newsroom

R.Power wyemitował kolejne zielone obligacje

msd | 05 września 2022
Deweloper farm fotowoltaicznych pozyskał 120 mln zł z emisji papierów dłużnych, które w całości trafiły do jednego inwestora.

Wzorem wcześniejszych emisji nowy dług R.Power oprocentowany jest na WIBOR 6M plus 4,95 pkt proc. przy zabezpieczeniu szeregiem poręczeń, zastawów i oświadczeń o poddaniu się egzekucji. Termin spłaty papierów ustalono na czerwiec 2027 r., równo 12 miesięcy po terminie wykupu pięciu wcześniejszych emisji.

Na rynku pierwotnym warte 120 mln zł papiery trafiły wyłącznie do jednego nabywcy, wynika z komunikatu spółki. Dług ten nie trafi do obrotu na Catalyst.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wpływy z emisji obligacji deweloper przeznaczy na rozwój i rozbudowę farm PV. 

Z przeprowadzonych dotychczas sześciu emisji zielonych obligacji R.Power pozyskał w sumie 450 mln zł wobec 1 mld zł, na które pozwala spółce przyjęty w 2021 r. program. 

Na Catalyst znajdują się trzy z sześciu wyemitowanych dotychczas serii obligacji R.Power. Do jakichkolwiek transakcji dochodzi jednak tylko na papierach RPO0626, które w poniedziałek rano kwotowane są na 99/100 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o R.Power S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje