poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Newsroom

R.Power wyemitował obligacje o wartości 80 mln zł

msd | 29 lipca 2022
Kolejne zielone obligacje dewelopera farm fotowoltaicznych objął prawdopodobnie Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Warunki nowych papierów to dobrze znane z czterech wcześniejszych emisji WIBOR 6M plus 4,95 pkt proc. marży przy terminie spłaty przypadającym na czerwiec 2026 r. i szeregu zabezpieczeń, jak poręczenia, zastawy, czy oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

Na dwa dni przez rozliczeniem wartej 80 mln zł R.Power informował o zawarciu z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju umowy ramowej na objęcie obligacji, właśnie do 80 mln zł.

Podobnie jak wcześniej, nowe papiery zostały uplasowane w ramach programu emisji zielonego długu do 1 mld zł. Jak na razie, w pięciu seriach R.Power pozyskał z niego 330 mln zł.

Docelowo nowe obligacje trafią na GPW i zostaną zasymilowane z serią RPO0626, którą sprzedający kwotuje obecnie na 99,6 proc. wartości nominalnej.

Więcej wiadomości o R.Power S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje