sobota, 13 lipca 2024

Newsroom

Rafako rezygnuje ze złożenia upadłościowego wniosku

msd | 09 lutego 2023
Zarząd spółki odstąpił od zamiaru złożenia wniosku o ogłoszenia upadłości. Zamierza natomiast wnioskować o zmianę układu zawartego w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Zawarcie porozumienia z Tauronem Wytwarzanie w ramach mediacji skłoniło Rafako do odstąpienia od – wcześniej zapowiadanego – złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Spółka zamierza natomiast wystąpić z wnioskiem o zmianę układu.

Pierwotnie Rafako zapowiadało złożenie upadłościowego wniosku tuż po styczniowym otrzymaniu od Taurona wezwania do zapłaty ponad 1,3 mld zł kar umownych i odszkodowań za realizację bloku energetycznego w Jaworznie. W ostatnich dniach stronom udało się jednak dojść do porozumienia.

Pod koniec grudnia, w ramach pomocy na restrukturyzację, skarb państwa objął warte 100 mln zł obligacje Rafako z 5-proc. kuponem.

Więcej wiadomości o Tauron Polska Energia S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium