czwartek, 29 lutego 2024

Newsroom

Raport: Sytuacja deweloperów mieszkaniowych w kontekście zmian otoczenia rynkowego

Paweł Gosz, DM Michael/Ström | 21 października 2022
Dom Maklerski Michael/Ström przeprowadził wśród wybranych deweloperów mieszkaniowych ankietę, dotyczącą aktualnych oraz spodziewanych warunków ich działalności.

Od kilku lat sektor deweloperski był przez wielu przedsiębiorców postrzegany jako eldorado, a wysokie marże generowane przez podmioty w nim działające wzbudzały kontrowersje, ponieważ wynikały m.in. z wzrostu cen mieszkań. Dziś jednak doskonale widać, że wysokim marżom z tej działalności towarzyszy podwyższone ryzyko, wynikające m.in. z dużej zmienności i długiego cyklu produkcyjnego, a branża ta jako jedna z pierwszych zaczyna odczuwać skutki zaostrzenia polityki monetarnej i nadchodzącego spowolnienia. Podobnie jak w 2008 r. okazało się, że hamowanie w branży mieszkaniowej nie następuje stopniowo, ale bardzo gwałtownie, a roczne spadki sprzedaży to nie 10-20 proc. jak w przypadku większości branż, ale bardziej 30-50 proc. Dodatkowo, od początku roku musiała ona zmagać się z około 20- lub nawet 30- procentowym wzrostem kosztów budowy, a od kilku miesięcy funkcjonują w oparciu o najwyższe od prawie 20 lat koszty finansowe. Powstaje pytanie czy deweloperzy mieszkaniowi, dzięki bardzo udanemu okresowi 2016-2021, wykażą wystarczającą odporność na długotrwałe zawirowania?

Niniejsze opracowanie przedstawia aktualną sytuację deweloperów mieszkaniowych oraz opisuje wyzwania, które przed nimi stawia i będzie stawiał rynek. Pokazuje również czynniki, które doprowadziły do obecnej sytuacji oraz przedstawia ją w ujęciu historycznym. Celem opracowania nie jest jednak odpowiedź na pytanie, jak będą kształtowały się ceny mieszkań w najbliższym czasie. W warunkach tak dużej zmienności różnych czynników wpływających na rynek mieszkaniowy sugerujemy z dużym dystansem podchodzić do prognoz dotyczących kierunku zmian cen oraz z jeszcze większym do prognoz zakresu tych zmian.

W związku z tym, że trudno jest dziś przewidzieć, jak będzie wyglądał ten rynek w najbliższym czasie, postanowiliśmy przeprowadzić wśród przedstawicieli deweloperów mieszkaniowych ankietę, poruszającą kompleksowo temat aktualnych oraz spodziewanych warunków prowadzonej przez nich działalności. Pytania dotyczyły zarówno czynników wpływających na stronę popytową (np. tempo sprzedaży, źródła finansowania wśród nabywców), jak i stronę podażową (koszty budowy oraz gruntów, dostępność wykonawców oraz finansowania). W ankiecie udział wzięło kilkudziesięciu przedstawicieli zarówno dużych, ogólnopolskich spółek giełdowych, jak i mniejszych deweloperów, działających lokalnie. Wynik ankiety zaprezentowane zostały w poszczególnych rozdziałach opracowania.

Więcej wiadomości kategorii Analizy