środa, 22 maja 2019

Newsroom

Rating A- dla nowej emisji BGK od Fitcha

ems | 23 stycznia 2018
Ocena emisji trzyletnich obligacji o zmiennym kuponie jest na takim samym poziomie co rating banku.

Krajowy rating to AAA_pol, co oznacza najwyższą możliwą ocenę na dla obligacji nominowanych w złotych i stawia papiery BGK na równi z obligacjami skarbu państwa (faktycznie funkcjonują one jako zamiennik papierów skarbowych w portfelach funduszy emerytalnych).

Wydana ocena dotyczy emisji obligacji wartych 500 mln zł z terminem wykupu 25 stycznia 2021 r. W ostatni piątek BGK poinformował o przeprowadzeniu emisji wartej 500 mln zł oprocentowanej na 24 pkt bazowe ponad WIBOR.

Wśród nabywców aktualnej emisji obligacji największą grupę stanowiły OFE (74 proc.) oraz TFI (15 proc.). W emisji partycypowały również podmioty niefinansowe (6 proc.) oraz bankowe (5 proc.) – poinformował BGK w komunikacie.

Rozliczenie nowej emisji nastąpić ma 25 stycznia, w dniu zapadalności serii BGK0118 wartej 1 mld zł.

Na Catalyst znajduje się obecnie pięć serii obligacji BGK, w tym cztery wyemitowane na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego, które gwarantowane są przez skarb państwa. Jedna z nich, warta 11,65 mld zł, zapada w październiku tego roku.

Więcej wiadomości o Bank Gospodarstwa Krajowego

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje