sobota, 02 lipca 2022

Newsroom

Ratingi GNB wciąż na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym

msd | 30 lipca 2021
Agencja Fitch Ratings utrzymała długookresową oceną Getin Noble Banku na poziomie CCC, pozostawiając ją także na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym.

Fitch podtrzymał także krótkookresową ocenę banku na poziomie C. Natomiast ratingi w skali krajowej pozostały na poziomie B(pol), zarówno dla oceny długo-, jak i krótkotokresowej.

Ratingi GNB odzwierciedlają przede wszystkim naruszenie wymogów kapitałowych i trwałe straty, wynika z komunikatu agencji Fitch. Dalej agencja tłumaczy, że utrzymanie ocen banku na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym związane jest z ryzykiem dalszego osłabienia wypłacalności banku z powodu potencjalnych strat na portfelu walutowych hipotek. Fitch miał też uwzględnić też ryzyko nasilenia tych strat w przypadku niekorzystnego dla banku orzeczenia Sądu Najwyższego. 

Jak wskazuje agencja, upadłość GNB jest realnym scenariuszem z powodu potencjalnych strat na walutowych hipotekach, oczekiwanego dalszego osłabienia pozycji kapitałowej oraz ograniczonych możliwości banku do zasypania dziury kapitałowej. 

Zdaniem Fitch’a, osiągnięcie wymaganych współczynników kapitałowych (w zakresie wymogu połączonego bufora) może zająć bankowi kilka lat. Aczkolwiek, analitycy agencji nie spodziewają się natychmiastowych sankcji dla banku.

Po czterech tegorocznych wykupach (łącznie 285,8 mln zł), na Catalyst pozostaje 16 serii podporządkowanych obligacji Getin Noble Banku o łącznej wartości 680,7 mln zł i terminach spłaty od grudnia 2022 r. do sierpnia 2024 r. Wszystkie notowane są z dwucyfrowymi rentownościami, w większości przekraczającymi 20 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi