czwartek, 18 lipca 2019

Newsroom

Rekordowy spadek aktywów funduszy obligacji korporacyjnych

ben | 19 grudnia 2018
W listopadzie wartość aktywów netto funduszy zaliczanych do kategorii polskich obligacji korporacyjnych obniżyła się o ponad 750 mln zł. To największy spadek od co najmniej końca 2014 roku.

Ubiegły miesiąc był dziewiątym z rzędu, w którym wartość aktywów netto (WAN) funduszy korporacyjnego długu malała. Tym razem spadek wyniósł 750,09 mln zł. Miesiąc wcześniej, w październiku, było to 650,47 mln zł, zatem tylko w ciągu dwóch ostatnich miesiącach z funduszy tych odpłynęło ponad 1,4 mld zł, łącznie zaś w ciągu wspomnianych dziewięciu miesięcy są to już niemal 3 mld zł.

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_listopad 2018

W listopadzie największy spadek WAN zanotowały Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych i Santander Obligacji Korporacyjnych, odpowiednio o 299,1 mln zł (-8,2 proc.) i 182,46 mln zł (-6,6 proc.). Od końca lutego br., czyli od ostatniego miesiąca bez „afery GetBacku”, aktywa tych dwóch funduszy zmalały już o 1,77 mld zł.

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_listopad 2018

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje