poniedziałek, 25 maja 2020

Newsroom

Rekordowy spadek aktywów funduszy obligacji korporacyjnych

ben | 19 grudnia 2018
W listopadzie wartość aktywów netto funduszy zaliczanych do kategorii polskich obligacji korporacyjnych obniżyła się o ponad 750 mln zł. To największy spadek od co najmniej końca 2014 roku.

Ubiegły miesiąc był dziewiątym z rzędu, w którym wartość aktywów netto (WAN) funduszy korporacyjnego długu malała. Tym razem spadek wyniósł 750,09 mln zł. Miesiąc wcześniej, w październiku, było to 650,47 mln zł, zatem tylko w ciągu dwóch ostatnich miesiącach z funduszy tych odpłynęło ponad 1,4 mld zł, łącznie zaś w ciągu wspomnianych dziewięciu miesięcy są to już niemal 3 mld zł.

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_listopad 2018

W listopadzie największy spadek WAN zanotowały Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych i Santander Obligacji Korporacyjnych, odpowiednio o 299,1 mln zł (-8,2 proc.) i 182,46 mln zł (-6,6 proc.). Od końca lutego br., czyli od ostatniego miesiąca bez „afery GetBacku”, aktywa tych dwóch funduszy zmalały już o 1,77 mld zł.

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_listopad 2018

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

 • Piątek z funduszem: Quercus Ochrony Kapitału

  22 maja 2020
  1,8 proc. zysku za ostatnich 12 miesięcy to wynik lepszy od większości konkurentów (0,5 proc.), który fundusz zawdzięcza umiarkowanie konserwatywnej polityce doboru emitentów. Jednak to także znacznie poniżej średniego oprocentowania korporacyjnej części portfela (4,1 proc.).
  czytaj więcej
 • Zwolniło tempo spadku aktywów funduszy obligacji korporacyjnych

  14 maja 2020
  W kwietniu wartość aktywów netto (WAN) funduszy polskich obligacji korporacyjnych ponownie się obniżyła, ale już wielokrotnie mniej niż miesiąc wcześniej.
  czytaj więcej
 • Piątek z funduszem – Allianz Obligacji Plus

  08 maja 2020
  Fundusz opiera portfel korporacyjny na papierach o zmiennym kuponie, co – z uwagi na nowe stawki WIBOR - oznacza niechybny spadek zarobku na odsetkach. Część płynnościowa lokowana jest na zmianę w obligacjach skarbowych i funduszach zagranicznych. Struktura portfela nie przeważa żadnej ze spółek ani branż.
  czytaj więcej
 • Fundusze odrobiły część strat

  06 maja 2020
  W kwietniu średnia stopa zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych wyniosła +0,64 proc. Miesiąc wcześniej były na ponad 2-proc. minusie.
  czytaj więcej

Emisje