wtorek, 05 grudnia 2023

Newsroom

Rentier FIZ zebrał od inwestorów 1,8 mln zł

msd | 15 września 2022
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ pozyskał 1,79 mln zł od 21 inwestorów, którzy wzięli udział w publicznej emisji jego certyfikatów inwestycyjnych.

Co prawda fundusz zrobił niewielki krok w stosunku do poprzedniej emisji, która przyniosła mu 1,54 mln zł, ale zgłoszony przez inwestorów popyt prawdopodobnie nadal daleki jest od oczekiwań. 

Pod koniec lipca FDK Rentier FIZ wrócił do publicznych ofert certyfikatów, na co pozwala mu zatwierdzony w czerwcu prospekt emisyjny. Na jego podstawie fundusz może wyjść na rynek jeszcze z dziewięcioma kolejnymi ofertami. Najbliższa z nich rusza 27 września i potrwa do 10 października.

Rentier specjalizuje się w tzw. długu prywatnym, a jego portfelem współzarządzają CVI Dom Maklerski oraz Noble Funds TFI. Na datę ostatniej wyceny, tj. 22 sierpnia, fundusz dysponował ponad 98 mln zł aktywów, a w jego portfelu znajdowały się obligacje 46 emitentów. Średnia ważona rentowność tego portfela to prawie 17,6 proc. przy przeciętnym okresie zapadalności poniżej dwóch lat, wynika z prezentacji inwestorskiej.

W ostatnich trzech miesiącach Rentier osiągnął 3,99 proc. stopy zwrotu, czym zniwelował wcześniejsze straty. Wynik za 12 ostatnich miesięcy to 0,38 proc., a w trzyletnim okresie zarobił on 11,16 proc.

Więcej wiadomości kategorii Emisje