czwartek, 15 kwietnia 2021

Newsroom

Rosną aktywa funduszy firmowego długu

ben | 15 lutego 2021
Na koniec stycznia wartość aktywów netto (WAN) funduszy inwestycyjnych polskich obligacji korporacyjnych wyniosła blisko 13,86 mld zł.

Pierwszy miesiąc nowego roku przyniósł wzrost WAN funduszy korporacyjnego długu o ponad 355 mln zł (+2,63 proc.). Większy miesięczny przyrost w tej kategorii funduszy był ostatnio notowany w styczniu 2020 r., a wcześniej… w październiku 2017 r., czyli jeszcze przed wybuchem afery GetBacku.

Szacunkowe saldo wpłat i umorzeń wyniosło natomiast ok. 307 mln zł.

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_styczeń 2021

Ubiegły miesiąc okazał się szczególnie szczodry dla Quercusa Ochrony Kapitału, który może pochwalić się najwyższym przyrostem WAN zarówno w ujęciu wartościowym (126,74 mln zł), jak i procentowym (12,2 proc.). Dobry wynik odnotował też Generali Oszczędnościowy (95,22 mln zł, 9,2 proc.).

Jeśli zaś chodzi o największe uszczuplenie aktywów, to uwagę zwraca GAMMA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych, który zmalał w styczniu o 9,93 mln zł, czyli o 19,3 proc.

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_styczeń 2021

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje