środa, 27 maja 2020

Newsroom

Rosną aktywa funduszy obligacji korporacyjnych

ben | 12 czerwca 2019
W maju wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych wzrosła o 190,6 mln zł, osiągając ponad 16,7 mld zł.

Zdecydowana większość tego wzrostu to zasługa dodatniego salda wpłat i umorzeń, które – według danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami –w maju wyniosło w tej kategorii funduszy ok. 160 mln zł.

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_maj 2019

Licząc od początku roku do końca maja, WAN funduszy korporacyjnego długu wzrosła już o 633,25 mln zł (+3,9 proc.). Największy wzrost zanotowały dwa fundusze (Santander Obligacji Korporacyjnych i Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych) zarządzane przez Santander TFI, które łącznie powiększyły stan posiadania o 522,68 mln zł. Z kolei dwa fundusze Union Investment TFI (UniOszczędnościowy i UniProfit Plus) powiększyły się łącznie o 318,64 mln zł.

Wśród funduszy, które zanotowały natomiast największy spadek WAN znalazły się Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN (-157,02 mln zł), Quercus Ochrony Kapitału (-123,94 mln zł) i Millennium FIO Obligacji Korporacyjnych (-99,95 mln zł).

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_maj 2019

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje