wtorek, 31 marca 2020

Newsroom

Rosną zyski funduszy obligacji korporacyjnych

ben | 05 listopada 2019
Średnia roczna stopa zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych w ciągu 12 miesięcy wzrosła o ponad 2 pkt proc.

Wszystkie fundusze zaliczane do kategorii polskich obligacji korporacyjnych zakończyły październik z zyskami, a ich średnia stopa zwrotu wyniosła 0,29 proc. W miesięcznym zestawieniu najlepiej wypadł Opera Tutus-plus, który zanotował niemal 1-proc. wzrost wartości jednostki uczestnictwa, wyraźnie dystansując dwa kolejne fundusze: Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (+0,53 proc.) i Allianz Obligacji Plus (+0,4 proc.). Natomiast najsłabszym funduszem w tym zestawieniu był Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (+0,09 proc.).

Stopy zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych na 31 października 2019 roku

Jako że fundusze inwestycyjne są jednak instrumentami pomyślanymi na nieco dłuższy okres niż jeden miesiąc, większą uwagę lepiej poświęcać wynikom w dłuższych okresach. Jeśli przeanalizować średnią roczną stopę zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych w poszczególnych miesiącach, można się przekonać, że w ostatnim roku niemal z miesiąca na miesiąc systematycznie się poprawia. Jeszcze rok temu, w październiku, wynosiła ledwie 0,73 proc. W październiku tego roku wynosi zaś 2,78 proc.

Średnie roczne stopy zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych_październik 2019

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje