wtorek, 25 czerwca 2019

Newsroom

Rz: Bankowy Fundusz Gwarancyjny utworzył bank pomostowy

msd | 31 maja 2019
Pierwszy Bank BFG, bo tak nazywa się nowa instytucja, mógłby zostać wykorzystany do procedury przymusowej restrukturyzacji któregoś z banków w kłopotach, wynika z informacji podanych przez piątkową Rzeczpospolitą.

Jedynym akcjonariuszem nowego banku jest BFG, który na mocy ustawy jest odpowiedzialny za proces przymusowej restrukturyzacji banków, kas i niektórych domów maklerskich. I właśnie z myślą o procesie resolution powołano Pierwszy Bank BFG. 

Jak podaje Rzeczpospolita, nowa instytucja miałaby pełnić rolę banku pomostowego, czyli takiego, który na przykład przejmie bank w problemach do czasu znalezienia dla niego nowego inwestora.

Utworzenia banku pomostowego domagać miało samo środowisko bankowe.

Instrument instytucji pomostowej stosuje się w przypadku, gdy konieczne jest zapewnienie kontynuacji realizacji funkcji krytycznych lub ochrona stabilności finansowej, a znalezienie nabywcy chętnego na przejęcie działalności podmiotu w restrukturyzacji jest niemożliwe – tłumaczy na swojej stronie internetowej Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Użycie instytucji pomostowej w procesie przymusowej restrukturyzacji to tylko jedna z wielu możliwości. Możliwa jest też między sprzedaż akcji zagrożonego banku lub po prostu jego działalności lub jej wydzielonej części. W ramach procedury resolution możliwa jest też wydzielenie toksycznych aktywów do wyspecjalizowanego podmiotu. Niemniej, część tych działań może być równocześnie połączona z umorzeniem części zobowiązań lub zamiany ich na akcje w celu pokrycia strat i odbudowy funduszy własnych. To rozwiązanie niemal w pierwszej kolejności uderzające we właścicieli obligacji podporządkowanych, które są umarzane lub konwertowane przed innymi zobowiązaniami, jak obligacje senioralne lub depozyty nieobjęte gwarancjami (pow. 100 tys. euro). 

Więcej wiadomości kategorii Prawo

 • Niepubliczne emisje obligacji po 1 lipca

  24 czerwca 2019
  W procesie niepublicznych ofert obligacji korporacyjnych i komunalnych pojawi się zupełnie nowy podmiot – agent emisji, który będzie sprawował pieczę nad formalno-prawną stroną emisji i jej rejestracją w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
  czytaj więcej
 • KDPW pokaże obligacyjne zadłużenie spółek

  17 czerwca 2019
  Od lipca nie będziemy już zdani wyłącznie na informacje ujawnienie przez emitentów. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych bezpłatnie pokaże zadłużenie spółek wynikające z nieumorzonych obligacji, a także poinformuje o terminowości ich obsługi.
  czytaj więcej
 • UKNF powiadomił prokuraturę o kolejnych sprzedawcach obligacji GetBacku

  23 kwietnia 2019
  Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wpisał na listę ostrzeżeń publicznych 10 podmiotów, które pośredniczyły w sprzedaży obligacji GetBacku. Do prokuratury złożono zaś zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
  czytaj więcej
 • Weksle na marginesie, ale to się może zmienić

  18 kwietnia 2019
  Ponure prognozy zakładają, że jakaś część rynku obligacji korporacyjnych w niedalekiej przyszłości mogłaby zostać zastąpiona wekslami. Na razie propozycji zakupu tych instrumentów wciąż jest niewiele, ale te, które znajdujemy, pełnymi garściami czerpią z wyłączenia spod ustawy o ofercie publicznej.
  czytaj więcej

Emisje