poniedziałek, 06 lipca 2020

Newsroom

Rz: Bankowy Fundusz Gwarancyjny utworzył bank pomostowy

msd | 31 maja 2019
Pierwszy Bank BFG, bo tak nazywa się nowa instytucja, mógłby zostać wykorzystany do procedury przymusowej restrukturyzacji któregoś z banków w kłopotach, wynika z informacji podanych przez piątkową Rzeczpospolitą.

Jedynym akcjonariuszem nowego banku jest BFG, który na mocy ustawy jest odpowiedzialny za proces przymusowej restrukturyzacji banków, kas i niektórych domów maklerskich. I właśnie z myślą o procesie resolution powołano Pierwszy Bank BFG. 

Jak podaje Rzeczpospolita, nowa instytucja miałaby pełnić rolę banku pomostowego, czyli takiego, który na przykład przejmie bank w problemach do czasu znalezienia dla niego nowego inwestora.

Utworzenia banku pomostowego domagać miało samo środowisko bankowe.

Instrument instytucji pomostowej stosuje się w przypadku, gdy konieczne jest zapewnienie kontynuacji realizacji funkcji krytycznych lub ochrona stabilności finansowej, a znalezienie nabywcy chętnego na przejęcie działalności podmiotu w restrukturyzacji jest niemożliwe – tłumaczy na swojej stronie internetowej Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Użycie instytucji pomostowej w procesie przymusowej restrukturyzacji to tylko jedna z wielu możliwości. Możliwa jest też między sprzedaż akcji zagrożonego banku lub po prostu jego działalności lub jej wydzielonej części. W ramach procedury resolution możliwa jest też wydzielenie toksycznych aktywów do wyspecjalizowanego podmiotu. Niemniej, część tych działań może być równocześnie połączona z umorzeniem części zobowiązań lub zamiany ich na akcje w celu pokrycia strat i odbudowy funduszy własnych. To rozwiązanie niemal w pierwszej kolejności uderzające we właścicieli obligacji podporządkowanych, które są umarzane lub konwertowane przed innymi zobowiązaniami, jak obligacje senioralne lub depozyty nieobjęte gwarancjami (pow. 100 tys. euro). 

Więcej wiadomości kategorii Prawo

Emisje