poniedziałek, 16 lipca 2018

Newsroom

S&P podniósł perspektywę ratingu PZU

msd | 27 października 2017
Agencja utrzymała ocenę ubezpieczyciela na poziomie A-, ale zmieniła jej perspektywę z negatywnej na stabilną.

Zdaniem S&P Global Ratings sytuacja grupy PZU ustabilizowała się, a ubezpieczyciel jest lepiej przygotowany do ekspozycji na polski sektor bankowy. Jednym z dostrzeżonych działań w tym zakresie była między innymi emisja podporządkowanych obligacji na 2,25 mld zł.

W ocenie agencji zwiększeniu uległa też przejrzystość zaangażowania PZU w banki, a kapitały i zyski ubezpieczyciela pozostają bardzo mocne.

Samo wyjaśnienie dla podniesienia perspektywy jest o tyle interesujące, że nie dalej jak trzy dni temu informowano o możliwości połączenia Pekao i Alior Banku, w których PZU jest głównym akcjonariuszem.

PZU utrzymuje rating A- od stycznia 2016 r., gdy ocenę została obniżona o jeden stopień z powodu obniżenia ratingu Polski.

Notowane na Catalyst podporządkowane obligacje PZU0727 wyceniane są na 101,74 proc., co daje im 3,16 proc. rentowności brutto przy założeniu, że dojdzie do przedterminowej spłaty w 20222 r. Do transakcji długiem ubezpieczyciela dochodzi regularnie, ale zakup papierów utrudnia nominał na poziomie 100 tys. zł.

Więcej wiadomości o PZU S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje