czwartek, 25 kwietnia 2019

Newsroom

S&P podniósł perspektywę ratingu PZU

msd | 27 października 2017
Agencja utrzymała ocenę ubezpieczyciela na poziomie A-, ale zmieniła jej perspektywę z negatywnej na stabilną.

Zdaniem S&P Global Ratings sytuacja grupy PZU ustabilizowała się, a ubezpieczyciel jest lepiej przygotowany do ekspozycji na polski sektor bankowy. Jednym z dostrzeżonych działań w tym zakresie była między innymi emisja podporządkowanych obligacji na 2,25 mld zł.

W ocenie agencji zwiększeniu uległa też przejrzystość zaangażowania PZU w banki, a kapitały i zyski ubezpieczyciela pozostają bardzo mocne.

Samo wyjaśnienie dla podniesienia perspektywy jest o tyle interesujące, że nie dalej jak trzy dni temu informowano o możliwości połączenia Pekao i Alior Banku, w których PZU jest głównym akcjonariuszem.

PZU utrzymuje rating A- od stycznia 2016 r., gdy ocenę została obniżona o jeden stopień z powodu obniżenia ratingu Polski.

Notowane na Catalyst podporządkowane obligacje PZU0727 wyceniane są na 101,74 proc., co daje im 3,16 proc. rentowności brutto przy założeniu, że dojdzie do przedterminowej spłaty w 20222 r. Do transakcji długiem ubezpieczyciela dochodzi regularnie, ale zakup papierów utrudnia nominał na poziomie 100 tys. zł.

Więcej wiadomości o PZU S.A.

 • Wzrostu zysków grupy PZU

  13 marca 2019
  Ubezpieczyciel zakończył ubiegły rok z 5,4 mld zł skonsolidowanego zysku netto wobec 4,2 mld zł przed rokiem. Z uwagi pełną konsolidację banków, wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej był oczywiście znacznie niższy.
  czytaj więcej
 • Obroty obligacjami firm wzrosły o 9,8 proc. r/r w 2018 r.

  07 stycznia 2019
  W ubiegłym roku sesyjny handel korporacyjnym długiem na Catalyst wyniósł 1,58 mld zł i był na najwyższym poziomie od 2014 r. Ponad 10 proc. obrotu wygenerowano na jednych tylko obligacjach PZU. Wśród emitentów niekwestionowanym liderem był jednak PKN Orlen ze swoimi zeszłorocznymi emisjami publicznymi.
  czytaj więcej
 • Spadek obrotów obligacjami firm

  10 września 2018
  Wartość sesyjnych obrotów korporacyjnym długiem spadła w sierpniu o 32,5 proc. m/m i 19,9 proc. r/r do 95,3 mln zł. Wciąż ponad połowę handlu stanowiły obligacje pochodzące z publicznych ofert prospektowych, kierowany głównie do inwestorów indywidualnych.
  czytaj więcej
 • PZU z rekordową sprzedażą

  30 sierpnia 2018
  Składka przypisana brutto wzrosła o 2,4 proc. r/r do 11,88 mld zł w I półroczu. Natomiast skonsolidowany zysk netto grupy PZU, a więc z uwzględnieniem także wyników Aliora i Pekao, wyniósł 2,36 mld zł.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje