środa, 19 grudnia 2018

Newsroom

S&P podniósł perspektywę ratingu PZU

msd | 27 października 2017
Agencja utrzymała ocenę ubezpieczyciela na poziomie A-, ale zmieniła jej perspektywę z negatywnej na stabilną.

Zdaniem S&P Global Ratings sytuacja grupy PZU ustabilizowała się, a ubezpieczyciel jest lepiej przygotowany do ekspozycji na polski sektor bankowy. Jednym z dostrzeżonych działań w tym zakresie była między innymi emisja podporządkowanych obligacji na 2,25 mld zł.

W ocenie agencji zwiększeniu uległa też przejrzystość zaangażowania PZU w banki, a kapitały i zyski ubezpieczyciela pozostają bardzo mocne.

Samo wyjaśnienie dla podniesienia perspektywy jest o tyle interesujące, że nie dalej jak trzy dni temu informowano o możliwości połączenia Pekao i Alior Banku, w których PZU jest głównym akcjonariuszem.

PZU utrzymuje rating A- od stycznia 2016 r., gdy ocenę została obniżona o jeden stopień z powodu obniżenia ratingu Polski.

Notowane na Catalyst podporządkowane obligacje PZU0727 wyceniane są na 101,74 proc., co daje im 3,16 proc. rentowności brutto przy założeniu, że dojdzie do przedterminowej spłaty w 20222 r. Do transakcji długiem ubezpieczyciela dochodzi regularnie, ale zakup papierów utrudnia nominał na poziomie 100 tys. zł.

Więcej wiadomości o PZU S.A.

 • Spadek obrotów obligacjami firm

  10 września 2018
  Wartość sesyjnych obrotów korporacyjnym długiem spadła w sierpniu o 32,5 proc. m/m i 19,9 proc. r/r do 95,3 mln zł. Wciąż ponad połowę handlu stanowiły obligacje pochodzące z publicznych ofert prospektowych, kierowany głównie do inwestorów indywidualnych.
  czytaj więcej
 • PZU z rekordową sprzedażą

  30 sierpnia 2018
  Składka przypisana brutto wzrosła o 2,4 proc. r/r do 11,88 mld zł w I półroczu. Natomiast skonsolidowany zysk netto grupy PZU, a więc z uwzględnieniem także wyników Aliora i Pekao, wyniósł 2,36 mld zł.
  czytaj więcej
 • Wysokie obroty obligacjami korporacyjnymi w czerwcu

  11 lipca 2018
  Sesyjny handel papierami dłużnymi firm wzrósł w czerwcu o 48,5 proc. m/m i 47,4 proc. r/r do 169,8 mln zł. Ponad jedną trzecią handlu wygenerowano jednak na debiutujących obligacjach Orlenu.
  czytaj więcej
 • Gwałtowny spadek liczby transakcji na Catalyst

  08 czerwca 2018
  W maju zawarto 5,5 tys. sesyjnych transakcji obligacjami firm na GPW. To o 41,5 proc. mniej niż w kwietniu. Ponad połowa tego spadku to efekt kwietniowego zawieszenia obrotu papierami GetBacku.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje