wtorek, 31 marca 2020

Newsroom

S&P podnosi perspektywę ratingu PZU

msd | 14 czerwca 2019
Nadanemu spółce ratingowi siły finansowej na poziomie A- agencja S&P Global Ratings podniosła perspektywę ze stabilnej do pozytywnej.

W ocenie agencji zmiana perspektywy ratingowej to rezultat skutecznej realizacji strategii pozwalającej na osiąganie ponadprzeciętnych wyników finansowych, stabilności zarządu oraz efektywnego zarządzania ryzykiem w ramach grupy ubezpieczeniowo-bankowej – podało PZU.

PZU utrzymywało stabilną perspektywę ratingu siły finansowej (A-) od października 2017 r. Wcześniej znajdowała się on na negatywnym poziomie.

Na Catalyst znajduje się jedna seria obligacji PZU. To podporządkowane papiery na 2,25 mld zł z terminem spłaty w lipcu 2027 r., ale i opcją wcześniejszego wykupu w lipcu 2022 r. Rynek wycenia papiery na 102,19 proc., co przy założeniu skorzystaniu przez emitenta z opcji call oznacza 2,78 proc. rentowności brutto.

Na początku lipca obligacje na 850 mln euro spłacić musi PZU Finance, podmiot celowy PZU, której zadaniem jest pozyskiwanie finansowania dłużnego. Spółka-matka jest gwarantem tego długu.

Więcej wiadomości o PZU S.A.

 • Nieco niższe zyski grupy PZU

  29 sierpnia 2019
  Narodowy ubezpieczyciel miał 734 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego właścicielom jednostki dominującej wobec 747 mln zł kwartał wcześniej i 783 mln zł przed rokiem.
  czytaj więcej
 • Grupa PZU poprawiła zysk o 19,1 proc.

  14 maja 2019
  Ubezpieczeniowo-bankowa grupa miała 747 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 627 mln zł przed rokiem.
  czytaj więcej
 • Wzrostu zysków grupy PZU

  13 marca 2019
  Ubezpieczyciel zakończył ubiegły rok z 5,4 mld zł skonsolidowanego zysku netto wobec 4,2 mld zł przed rokiem. Z uwagi pełną konsolidację banków, wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej był oczywiście znacznie niższy.
  czytaj więcej
 • Obroty obligacjami firm wzrosły o 9,8 proc. r/r w 2018 r.

  07 stycznia 2019
  W ubiegłym roku sesyjny handel korporacyjnym długiem na Catalyst wyniósł 1,58 mld zł i był na najwyższym poziomie od 2014 r. Ponad 10 proc. obrotu wygenerowano na jednych tylko obligacjach PZU. Wśród emitentów niekwestionowanym liderem był jednak PKN Orlen ze swoimi zeszłorocznymi emisjami publicznymi.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje