czwartek, 29 lutego 2024

Newsroom

Sąd ogłosił upadłość 2C Partners

msd | 02 stycznia 2023
Warszawski sąd ogłosił upadłość nieruchomościowej spółki na wniosek wierzycieli oraz jej samej.

Na syndyka masy upadłości 2C Partners sąd wyznaczył Pawła Andrzeja Głodka, wynika z komunikatu spółki.

Upadłość spółki została ogłoszona z inicjatywy wierzycieli, jak i jej samej. Wniosek o ogłoszenie upadłości 2C Partners złożyło bowiem jeszcze w październiku 2020 r.

W latach 2018-2020 2C Partners nie spłaciło kilkunastu serii obligacji. Według rejestru KDPW, wartość niewykonanych przez spółkę świadczeń przekracza 27,4 mln zł.

Żadne z niespłaconych przez 2CP obligacji nie były notowane na Catalyst, gdzie po raz ostatni spółka była obecna w 2017 r.

2CP zajmowało się rewitalizacją kamienic, co finansowało głównie środkami pochodzącymi z kolejnych emisji obligacji.

Więcej wiadomości o 2C Partners S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium