poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Newsroom

2C Partners odracza spłatę wymagalnych obligacji

msd | 17 lutego 2020
Nieruchomościowa spółka, która obiecała przekazać wierzycielom zaległe pieniądze między 15 stycznia a 15 lutego, przesunęła termin wypłaty środków do 8 maja.

2C Partners zawarło aneks do przedwstępnej umowy sprzedaży dwóch nieruchomościowych projektów. Jak podaje, nowe propozycje porozumień przedstawi wierzycielom „bez zbędnej zwłoki w najbliższych dniach i tygodniach”.

Sprzedaż warszawskich projektów przy ul. Stalowej i Strzeleckiej miałaby być źródłem spłaty obligacji 2C Partners, w tym tych już wymagalnych, wynika z informacji, które spółka podawała w listopadzie. Wówczas wskazywała, że pieniądze ze sprzedaży nieruchomości trafią do wierzycieli między 15 stycznia a 15 lutego. Nowy termin przewiduje jednak, że środki trafią do wierzycieli do 8 maja.

Wartość niewykupionych przez 2C Partners obligacji to kilkanaście milionów złotych. 

Żadne z obecnych obligacji 2C Parnters nie były notowane na Catalyst. Po raz ostatni jej dług na GPW obecny był w pierwszej połowie 2017 r. Już wtedy spółka dała miała problemy z terminową obsługą zadłużenia.

Spółka wciąż nie opublikowała sprawozdań za III i IV kwartał ubiegłego roku. Tego ostatniego raportu nie musiałaby publikować, gdyby zamierzała przekazać zaudytowany raport roczny w terminie do 20 marca. Nic o tym jednak nie wiadomo, ponieważ 2C Partners nie dochowało też styczniowego obowiązku publikacji terminarza sprawozdań finansowych.

Więcej wiadomości o 2C Partners S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium