wtorek, 19 marca 2019

Newsroom

Składki na BFG rosną o 26,9 proc. r/r

msd | 21 lutego 2019
Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ustaliła łączną kwotę składek na fundusz gwarancyjny oraz fundusz przymusowej restrukturyzacji banków na 2,79 mld zł w 2019 r. wobec 2,2 mld zł przed rokiem.

W tym roku banki będą musiały zapłacić przeszło dwukrotnie wyższa składkę na fundusz przymusowej restrukturyzacji – 2 mld zł wobec 0,96 mld zł rok wcześniej. Rada BFG obniżyła zaś składkę na fundusz gwarancyjny, z 1,24 mld zł do 0,79 mld zł. 

Co istotne, zwiększoną ponad dwukrotnie składkę na fundusz przymusowej restrukturyzacji banki będą w pełni księgować w I kwartale, co najpewniej odbije się na wynikach całego sektora.

Wciąż natomiast waży się kwestia innych kosztów, która zostaną nałożone na banki. W czwartek na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych, rozpoczętym jeszcze w środę, trwa rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej z prac nad przedstawionym przez prezydenta projektem „ustawy frankowej”. 

Prezydencki projekt, z uwzględnieniem poprawek, przewiduje, że z wpłat do funduszu konwersji, który ma służyć „odwalutowaniu” kredytów, wyłączone zostaną banki znajdujące się w postępowaniu naprawczym. 

Więcej wiadomości kategorii Prawo

Emisje