niedziela, 26 września 2021

Newsroom

Spółki energetyczne i SP mają porozumienie ws. prac nad wydzieleniem aktywów węglowych

msd | 23 lipca 2021
Enea, Energa, PGE i Tauron zawarły porozumienie ze skarbem państwa dotyczące współpracy w zakresie wydzielenia aktywów węglowych do osobnego podmiotu.

Wedle założeń, wszystkie aktywa węglowe poszczególnych grup kapitałowych zostaną zintegrowane w spółce PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, która docelowo ma działać pod firmą Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).

„(…) Strony porozumienia dostrzegają potrzebę koordynacji współpracy w planowanym procesie wydzielenia aktywów węglowych i ich integracji w NABE. W ramach porozumienia, strony deklarują wzajemną wymianę niezbędnych informacji, w tym dotyczących struktur organizacyjnych, realizowanych procesów i założeń dla kierunku transformacji, których przekazanie nie narusza przepisów prawa. Porozumienie pozwoli na sprawną i efektywną realizację procesu mającego na celu utworzenie NABE” – podała każda ze spółek w osobnych komunikatach. 

Nadal nie określono jednak, czy wydzieleniu z grupa energetycznych (i ewentualnie w jakiej skali) podlegać będą również zobowiązana powiązane z aktywami węglowymi.

Na Catalyst notowane są obligacje PGE (1,4 mld zł), Enei (2 mld zł) oraz Tauronu (1 mld zł). 

Więcej wiadomości kategorii Catalyst