czwartek, 21 lutego 2019

Newsroom

Średnio 2,92 proc. zarobiły fundusze obligacji korporacyjnych w 2017 roku

ben | 04 stycznia 2018
Najwyższą stopę zwrotu wypracował Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN seria C, który zarobił dla właścicieli jego certyfikatów inwestycyjnych 5,9 proc.

Na 21 funduszy uwzględnionych w naszym zestawieniu, tylko jeden – Novo Obligacji Przedsiębiorstw – zakończył ubiegły rok na minusie (-1,3 proc.). Z pozostałych, nie licząc wspomnianego funduszu Open Finance, cztery wypracowały zysk w wysokości 4 proc. lub więcej, a sześć kolejnych w wysokości co najmniej 3 proc. (szczegóły w tabeli).

Dla porównania, w tym samym czasie fundusze polskich obligacji skarbowych średnio dały zarobić 2,91 proc. Lepsze od funduszy papierów dłużnych firm okazały się natomiast fundusze polskich obligacji uniwersalne, w przypadku których średnia stopa zwrotu wyniosła 3,42 proc.

Stopy zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych na 29 grudnia 2017 roku

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje