czwartek, 15 listopada 2018

Newsroom

Stabilny wzrost zysków funduszy obligacji korporacyjnych

ben | 04 maja 2017
Fundusze polskich obligacji korporacyjnych od początku roku średnio zarobiły już 1,21 proc.

Średni wzrost aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjnych funduszy zaliczanych do kategorii polskich obligacji korporacyjnych wyniósł w kwietniu 0,34 proc. Tym samym fundusze te kontynuują stabilny wzrost zysków, który od początku średnio wyniósł już 1,21 proc.

Najlepszy wynik w zeszłym miesiącu odnotował subfundusz AGIO Kapitał, zyskując 0,58 proc. Poza nim jeszcze trzem funduszom udało się zarobić w tym czasie ponad 0,5 proc. Z kolei najmniej zarobili właściciele jednostek subfunduszu Novo Obligacji Przedsiębiorstw (0,15 proc.).

W skali 12 miesięcy liderem pozostaje Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN seria C, który za ten okres może pochwalić się 6,6-proc. stopą zwrotu. Wyraźnie wyprzedza kolejny w zestawieniu subfundusz Millennium Obligacji Korporacyjnych (4,5 proc.). Listę zamyka wspomniany Novo Obligacji Przedsiębiorstw, ze skromnym zyskiem wynoszącym 0,1 proc.

Kolejny miesiąc, w którym rentowność polskich obligacji skarbowych obniżyła się, choć nie tak wyraźnie jak w marcu, sprawił, że poprawiły się też wyniki funduszy polskich obligacji skarbowych i uniwersalnych. W kwietniu ich jednostki uczestnictwa zyskały średnio odpowiednio 0,42 proc. i 0,49 proc., co sprawiło, że wyniki od początku roku wzrosły do 1,29 proc. i 1,46 proc., wyprzedzając fundusze polskich obligacji korporacyjnych, które jednak cały czas utrzymują przewagę w skali ostatnich 12 miesięcy.

Stopy zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych na 28 kwietnia 2017 roku

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje