niedziela, 21 lipca 2019

Newsroom

Statima nie dotrzymała kolejnego terminu

msd | 01 kwietnia 2019
W piątek minął termin na zawarcie umowy z inwestorami i wpłatę do spółki pierwszej transzy, z której środki trafić miały na częściowy wykup zaległych obligacji. Teraz Statima zapowiada, że pieniądze otrzyma, ale do 10 kwietnia. Wykupu przeterminowanego długu dokonać ma 12 kwietnia.

W styczniu windykacyjna spółka nie wykupiła obligacji serii A o wartości 1,66 mln zł. Wykup zaległego długu Statima chce sfinansować środkami od grupy – niewymienionych z nazwy – inwestorów zagranicznych. Pierwsze pieniądze mieli oni przekazać spółce do 8 marca. Termin ten jednak przesunięto później do 29 marca. Teraz zaś spółka zapowiada, że do zawarcia umowy i wpłaty środków dojdzie do 10 kwietnia.

Zarząd spółki informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od grupy inwestorów informację, iż ze względu na prowadzone przez doradców prawnych grupy inwestorów prace nad treścią umowy inwestycyjnej oraz umów podporządkowanych, termin złożenia oferty wiążącej oraz wpłaty pierwszej części kwoty finansowania został przesunięty do dnia 10 kwietnia 2019 r. – podała Statima w piątek późnym popołudniem.

Tym razem obiecane od inwestorów wpływy mają pokryć całość kwoty wynikającej z przeterminowanych papierów serii A o wartości 1,66 mln zł oraz przypadającego na 12 kwietnia wykupu serii B o wartości 3,53 mln zł.

Jak wynika z wcześniejszych komunikatów, w IV kwartale Statima miałaby otrzymać kolejne pieniądze od inwestorów, tym razem na wykup zapadających wówczas trzech serii obligacji serii C, D i E o łącznej wartości 3,75 mln zł. 

Na początku lutego Michał Konieczny, prezes Statimy, informował Obligacje.pl, że pomimo obecnych płynnościowych trudności „spółka nie rozważa składania wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, a tym bardziej wniosku o ogłoszenie upadłości”.

Niewykupione w terminie obligacje serii A oferowane były za pośrednictwem Polskiego Domu Maklerskiego. Podobnie, jak i kolejna emisja, tym razem publiczna, która wygasa w kwietniu.

Najbliższymi do spłaty papierami STA0419 po raz ostatnio handlowano 25 marca po 90 proc. nominału. Zabezpieczeniem tych obligacji, podobnie jak niewykupionej serii A, jest zastaw rejestrowy na wierzytelnościach.

Więcej wiadomości o Statima S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje