wtorek, 18 czerwca 2024

Statima S.A.

Statima S.A.

Spółka prowadzi działalność w zakresie obrotu wierzytelnościami - głównie kupuje pakiety wierzytelności masowych („mandaty” za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej i kolejowej) i odzyskuje je na własny rachunek. Istnieje od 2008 roku.