piątek, 26 lutego 2021

Statima S.A.

Statima S.A.

Spółka prowadzi działalność w zakresie obrotu wierzytelnościami - głównie kupuje pakiety wierzytelności masowych („mandaty” za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej i kolejowej) i odzyskuje je na własny rachunek. Istnieje od 2008 roku.

Miary zadłużenia

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ
Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Miary płynności

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Na podstawie danych jednostkowych.

Emisje