poniedziałek, 24 lutego 2020

Newsroom

Sytuacja największych deweloperów mieszkaniowych z Catalyst po I kw. 2019

Navigator Dom Maklerski | 10 maja 2019
Sprzedaż mieszkań analizowanych deweloperów spadła w 2018 r. o 14,5 proc. w stosunku do roku poprzedniego jednak należy mieć na uwadze, że 2017 r. był okresem największego prosperity branży deweloperskiej. Zestawiając sprzedaż 2018 r. z wolumenem kontraktacji osiągniętym w 2016 r. okazuje się, że ubiegły rok był pod względem sprzedaży lepszy.

W danych sprzedażowych za I kw. 2019 r. widać dalsze spowolnienie sprzedaży. W porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. oraz 2017 r. analizowani deweloperzy odnotowali spadek kontraktacji odpowiednio o 19,8 proc. oraz 16,7 proc. W opinii Navigator DM powodem tak dużych spadków są przede wszystkim problemy w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych, które wzmogły się w ostatnim czasie. W związku z tym na początku 2019 r. deweloperzy mieli mocno wyprzedaną ofertę, której nie byli w stanie odpowiednio szybko uzupełnić. Spadek wydawanych pozwoleń na budowę w pierwszym kwartale 2019 r. był bardzo duży i wyniósł w stosunku do analogicznego okresu 2018 r. i 2017 r. odpowiednio -28,81 proc. -28,08 proc.

Opieszałość organów administracji publicznej staje się dla deweloperów coraz większą bolączką i w opinii Navigator DM przyczynia się do schładzania koniunktury na rynku mieszkaniowym nie mniej niż wzrost kosztów wykonawstwa i gruntów. Popyt, w szczególności na własny użytek, pozostaje stabilny, choć część deweloperów zaczyna dostrzegać wyhamowanie popytu inwestycyjnego.

Więcej wiadomości kategorii Analizy

Emisje