niedziela, 16 grudnia 2018

Newsroom

Szybki wzrost aktywów funduszy obligacji korporacyjnych

ben | 16 maja 2017
Przez ostatnie 12 miesięcy aktywa netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych wzrosły o 18,2 proc., czyli o blisko 2,5 mld zł, osiągając na koniec kwietnia ponad 15,8 mld zł.

W samym kwietniu wzrost aktywów nieznacznie przekroczył 210 mln zł (+1,3 proc.). Jeśli w maju będzie podobnie, to za miesiąc będzie można obwieścić przekroczenie progu 16 mld zł. A warto przypomnieć, że o przekroczeniu 15 mld zł informowaliśmy raptem dwa miesiące temu.

Uwzględniwszy kwietniową średnia stopę zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych, która wyniosła nieco ponad 0,3 proc., można szacować, że z tych 210 mln zł ok. 150 mln zł stanowiły wpłaty od nowych klientów. Przed miesiącem napływ świeżej gotówki szacowaliśmy na ok. 300 mln zł.

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_kwiecień 2017

Podobnie jak w wielu ostatnich miesiącach, głównym beneficjentem opisanego powyżej stanu rzeczy było BZ WBK TFI, a ściślej dwa zarządzane przez nie fundusze: Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych i Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych. Pierwszy powiększył stan posiadania o 75,2 mln zł, a drugi o 92,3 mln zł. Tym razem kroku dotrzymywał im także Millennium Obligacji Korporacyjnych, który urósł o 86,3 mln zł.

Kolejny miesiąc z rzędu nie wiedzie się natomiast funduszom Union Investment TFI. Wartość aktywów netto funduszy UniLokata i UniWIBID Plus łącznie zmniejszyła się w zeszłym miesiącu o 92,5 mln zł. Aktywa UniLokaty spadły poniżej 1 mld zł i są na poziomie najniższym od lipca 2015 roku.

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_kwiecień 2017

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje