czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

Trzecia tegoroczna emisja Unidevelopmentu debiutuje na Catalyst

msd | 14 grudnia 2023
Deweloper kontrolowany przez giełdowy Unibep wprowadził do obrotu trzyletnie papiery dłużne, za które zobowiązał się płacić 4,6 pkt proc. ponad WIBOR 3M.
Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o Unidevelopment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst