niedziela, 31 maja 2020

Newsroom

Twórcy obligacyjnej piramidy usłyszeli zarzuty

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 09 października 2019
Prokurator przedstawił zarzuty czterem osobom zaangażowanym w utworzenie Grupy Ericius, która miała być obligacyjną piramidą finansową. Łączną wartość szkody poniesionej przez około tysiąc osób oszacowano na 130 mln zł.

Sprawa, którą prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie wspólnie z Komendą Stołeczną Policji, dotyczy oszustw z lat 2016-2018 r., które związane były z emisjami obligacji korporacyjnych tzw. Grupy Ericius. Nabywcy jej papierów dłużnych mieli być wprowadzani w błąd, co do zamiaru i możliwości wywiązywania ze zobowiązań, czy też rzeczywistej wartości zabezpieczenia emisji.

Jak wyjaśnia Prokuratura Okręgowa w Warszawie, emisje obligacji przez poszczególne spółki z tzw. Grupy Ericus służyć miały realizacji projektów budowy centrów logistycznych, w tym zakupowi nieruchomości, działalności operacyjnej i inwestycyjnej spółek oraz rozwojowi już prowadzonych projektów. Emitent każdorazowo oferował inwestorom zabezpieczenie emisji poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomości bądź zastawu rejestrowego na udziałach samego emitenta.

W toku śledztwa prokuratura miała ustalić między innymi, że emitenci długu z Grupy Ericius nie mieli żadnych innych dochodów poza środkami pozyskiwanymi z emisji obligacji. Spółki te nie miały też prowadzić żadnej innej działalności operacyjnej poza emisją papierów dłużnych. Wpływy z obligacji finansowały zaś bieżącą działalność, w tym wypłatę wynagrodzeń dla pośredników oferujących obligacje. Ponadto, pieniądze miały też trafiać na spłatę zobowiązań wobec poprzednich obligatariuszy oraz na zakup nieruchomości, na których ostatecznie nigdy nie powstały projekty logistyczne. Dodatkowo, część pozyskanych wpływów z emisji miała też zostać wypłacona i przekazana osobom związanym z Grupą Ericius.

Biorąc pod uwagę schemat działania, tzw. Grupa Ericius stanowiła piramidę finansową, w której wierzytelności wcześniejszych obligatariuszy regulowane były ze środków pozyskanych z kolejnych emisji. Inwestorzy zaś byli wprowadzani w błąd co do szeregu informacji związanych z przeznaczeniem środków pochodzących z emisji, sytuacją poszczególnych emitentów oraz wartością i realnością zabezpieczenia obligacji – poinformował prok. Łukasz Łapczyński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Jak podano, w toku śledztwa ustalono, że skala przestępczej działalności obejmuje działanie na szkodę około 1000 obligatariuszy, zaś wartość wyrządzonej przestępstwem szkody wynosi około 130 mln zł. Wpłaty poszczególnych obligatariuszy z tytułu zakupu obligacji wynosiły od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych.

W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy doszło do zatrzymania Jolanty Z. i Beaty H.K., którym prokurator postawił między innymi zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, prania brudnych pieniędzy, a także podawania nieprawdziwych danych przy emisji obligacji. Dwie kolejne zatrzymane osoby – Juan F. oraz Marek S. – usłyszały natomiast zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Wszyscy podejrzani usłyszeli ponadto zarzuty oszustwa na szkodę kilkudziesięciu ustalonych do tej pory inwestorów na łączną kwotę prawie 6 mln zł, poprzez wprowadzanie ich w błąd co do zamiaru oraz możliwości wywiązania się z obowiązku wykupu obligacji przez emitentów, co do przeznaczenia środków pieniężnych uzyskanych w wyniku emisji obligacji oraz poprzez przedstawienie obligatariuszom nieprawdziwych danych o sytuacji finansowej emitenta oraz co do wartości przedmiotu zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy – poinformował prok. Łukasz Łapczyński.

Wszyscy zatrzymani trafili do tymczasowego aresztu na trzy miesięce. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

Natomiast na poczet grożących kar oraz obowiązków naprawienia szkody, prokurator dokonał zabezpieczeń majątkowych na ponad 30 mln zł. Jak wyjaśniono, zabezpieczenia dokonano poprzez ustanowienie hipotek na nieruchomościach należących do podejrzanych oraz poszczególnych spółek z grupy Ericius.

Jednocześnie PO w Warszawie apeluje do poszkodowanych, którzy nabyli obligacje spółek z Grupy Ericius, o zgłaszanie się do niej celem złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Prokuratura chce znać okoliczności nabycia obligacji.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje