niedziela, 20 września 2020

Newsroom

UKNF też ostrzega przed wekslami

msd | 16 czerwca 2020
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaapelował o ostrożność przy inwestycjach w weksle, które zyskały na popularności po wprowadzeniu zeszłorocznych zmian na rynku obligacji korporacyjnych.

„W materiałach promocyjnych i reklamach weksle inwestycyjne przedstawiane są jako atrakcyjna i bezpieczna alternatywa dla lokowania pieniędzy przez inwestorów indywidualnych. Dla przedsiębiorców jest to nowy sposób na pozyskiwanie kapitału od inwestorów bez konieczności ubiegania się o kredyty bankowe czy emitowania obligacji” – zwraca uwagę UKNF.

Urząd przypomina, że w przepisach nie istnieje pojęcie „weksla inwestycyjnego”, a to co firmy oferują pod tą nazwą to w istocie połączenie pożyczki i tradycyjnego weksla, który nie jest instrumentem finansowym jako takim.

W swoim apelu UKNF namawia też do upewnienia się, czy informacja o gwarantowanej stopie zwrotu i bezpieczeństwie inwestycji jest wiarygodna oraz poparta odpowiednimi analizami i dokumentami. Urząd przypomina tez, że weksle nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a ewentualna upadłość wystawcy weksla oznaczać może utratę pieniędzy.

„Spółka jako wystawca weksla inwestycyjnego nie jest zobowiązana do przedstawiania inwestorowi żadnych informacji, które byłyby określone w przepisach prawa. Oznacza to, że inwestor może otrzymać tylko takie informacje, jakie spółka uzna za stosowne, a nawet żadnych. Inwestor musi także na własną ręką weryfikować informacje, jeśli je otrzyma. Wszelkie zapewnienia ze strony spółki o gwarantowaniu wobec Inwestora spłaty pożyczki przez przedsiębiorcę lub powoływanie się na zabezpieczenie na nieruchomości, nie zmniejszają ryzyka utarty środków przez inwestora” – wyjaśniono.

UKNF zwraca również uwagę na brak obowiązku przedstawienia dokumentu ofertowego dla weksli inwestycyjnych oraz fakt, że weksle nie są rejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, a ich wystawca nie podlega nadzorowi Komisji.

We wrześniu ubiegłego roku przed inwestycjami w weksle ostrzegał Rzecznik Finansowy, a w lutym tego roku także i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Weksle zyskują na popularności od połowy ubiegłego roku, gdy zaczęło obowiązywać prawo nakazujące rejestracji wszystkich emisji obligacji w KDPW oraz korzystania z usług agenta emisji. 

Więcej wiadomości kategorii Prawo

Emisje