sobota, 09 grudnia 2023

Newsroom

Umorzenia w Michael/Ström OK FIZ ustają

msd | 03 lutego 2023
Grudniowy powrót do pierwotnego zarządzającego przyniósł oczekiwany skutek – funduszowi udało się zatrzymać trwający kilka miesięcy exodus klientów.

Między 19 grudnia a 16 stycznia uczestnicy funduszu Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych złożyli żądania wykupu 4,5 tys. certyfikatów inwestycyjnych o wartości 5,57 mln zł (tj. 13 proc. aktywów netto). Fundusz obsłużył je w całości i po raz pierwszy od zeszłorocznych wakacji nie musiał korzystać ze statutowego bezpiecznika, pozwalającego ograniczyć wykup certyfikatów do 15 proc. wartości aktywów netto.

W ostatnich dniach grudnia MM Prime TFI ponownie powierzyło zarządzanie funduszem Michael/Ström Domowi Maklerskiemu, który był jego inicjatorem i zarządzającym aż do lipca 2022 r. A sam fundusz wrócił do macierzystej nazwy, po tym jak kilka miesięcy funkcjonował jako Stabilny Fundusz Obligacji Korporacyjnych FIZ.

Mimo dodatnich stóp wzrostu, kilkumiesięczny rozwód pomiędzy MM Prime TFI i M/S DM fundusz przypłacił jednak utratą dwóch trzecich aktywów. Jeszcze w połowie ubiegłego roku miał on bowiem 111,7 mln zł aktywów netto wobec 36,9 mln zł obecnie.

Według ostatniego sprawozdania, na koniec 2022 r. największą pozycję w portfelu M/S OK FIZ stanowiły obligacje Cordii, odpowiadające za 8,45 proc. jego aktywów. W obligacjach P.A. Novej i Echa Investment fundusz miał z osobna po ponad 6,3 proc. aktywów, a przeszło 4-proc. udział w portfelu wykazywały też papiery Cavatiny, P4, Voxela, a także nienotowany na GPW dług Budleksu.

Więcej wiadomości kategorii Fundusze