poniedziałek, 24 lutego 2020

Newsroom

Unibep – raport Navigator Debt Advisory

Navigator Debt Advisory | 24 maja 2018
Podsumowanie wyników spółki po raporcie za I kw. 2018.

Przychody ze sprzedaży  grupy Unibep w I kw. 2018 r. osiągnęły poziom 371,6 mln zł (+40,2 proc. r/r), natomiast wynik na poziomie netto wyniósł 18,9 mln zł (+256,8 proc. r/r). Grupa zwiększyła skalę działalności segmentu deweloperskiego w I kw. 2018 r., głównie za sprawą rozpoznania w wyniku kluczowych inwestycji (II etap Osiedla 360°, Dom Awangarda, GAMA oraz Zielony Sołacz), osiągając przy tym bardzo wysoką rentowność brutto na poziomie 36,6 proc. Gorsze wyniki działalności drogowo-mostowej są pokłosiem sezonowości, która jest bardzo istotna w tym segmencie działalności. Spadek rentowności segmentu modułowego wynika z rekordowo niskiego kursu waluty norweskiej, a także z przesunięcia harmonogramów części realizowanych kontraktów.

Na koniec I kw. br. spółka posiadała portfel zamówień w części budowlano-infrastrukturalnej w wysokości 1,46 mld zł na 2018 rok oraz 0,6 mld zł na kolejne lata. Zarząd uważa, że grupa ma dobry portfel zleceń, zaś nowo podpisywane kontrakty minimalizują ryzyko związane z dużą zmiennością cen usług i materiałów.

Grupa planuje sprzedaż około 540 lokali mieszkalnych w 2018 r. W br. Unibep wprowadził na rynek nowe projekty deweloperskie: Marywilska Osiedle Kameralne w Warszawie oraz osiedle Nowych Kosmonautów w Poznaniu.

Tradycyjnie, większość przychodów grupy jest generowana przez rynek krajowy (302,5 mln zł). Udział eksportu w całkowitych przychodach grupy na koniec I kw. 2018 r. wynosił 18,6 proc.

Na początku kwietnia br. Unibep poinformował o rozpoczęciu procesu analiz perspektyw działalności segmentów grupy Unibep. Do tej pory jednak nie zostały podjęte żadne wiążące decyzje, zaś kolejne istotne zdarzenia będą komunikowane w przyszłości.

Zarząd Unibepu rekomenduje wypłatę dywidendy za rok 2017 r. w wysokości 5,1 mln zł, stanowiącą 19,2 proc. wypracowanego zysku netto za ten okres.

Pobierz cały raport (PDF, 521 KB)

Więcej wiadomości o Unibep S.A.

Więcej wiadomości kategorii Analizy

Emisje