wtorek, 02 czerwca 2020

Newsroom

Unibep – raport Navigator Debt Advisory

Navigator Debt Advisory | 26 listopada 2018
Podsumowanie wyników spółki po raporcie za III kwartał 2018 roku.

W I-III kw. 2018 r. grupa Unibep osiągnęła przyzwoite wyniki na tle konkurencji. W pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku grupa odnotowała przychody w wysokości 1226,8 mln zł (+14,6 proc. r/r) oraz zysk netto równy 26,9 mln zł (+14,5 proc. r/r). Unibep istotnie zwiększył skalę przychodów w sektorze deweloperskim (+355,7 proc. r/r) oraz w sektorze drogowo-mostowym (+88,4 proc. r/r), natomiast ograniczył w segmencie kubaturowym (-8,6 proc. r/r) oraz modułowym (-19,9 proc.).

I-III kw. 2018 r. grupa odnotowała zysk brutto ze sprzedaży w każdym z czterech segmentów prowadzonej działalności, co jest pozytywną zmianą w stosunku do analogicznego okresu 2017 r., w którym nierentowny był segment drogowo-mostowy.

Niekorzystne tendencje sektora budowlanego, w tym wyższe ceny materiałów, problemy z niedoborem siły roboczej, rosnąca presja cenowa ze strony podwykonawców i pracowników, są odczuwalne również przez Unibep, a ich wpływ grupa odczuwa najmocniej w sektorze kubaturowym i drogowo-mostowym. Unibep podkreśla natomiast, że w obu tych segmentach selektywnie podchodzi do nowych kontraktów i skupia się na budowie portfela zamówień generujących wyższe marże.

Generalne wykonawstwo grupy cały czas prowadzi trudne kontrakty zawarte w latach 2016-2017, jednak z końcem 2018 roku większość z nich zostanie zakończona. Rok 2019 grupa rozpocznie więc kontraktami zawartymi głównie w roku 2018, które uwzględniały nową sytuację rynkową. Powyższe powinno stanowić solidny fundament do realizowania wyższych marż w kolejnych latach.

W III kw. 2018 r. grupa podpisała istotny kontrakt budowlany na rynku ukraińskim, w ramach którego przeprowadzi roboty budowlane i instalacyjne związane z zakończeniem budowy kompleksu handlowo-rekreacyjnego w Kijowie.

W Bielsku Podlaskim grupa realizuje i prowadzi sprzedaż mieszkań w pierwszym w Polsce mieszkalnym ekologicznym budynku wielorodzinnym budowanym w technologii drewnianej. We wrześniu tego roku grupa oficjalnie zaprezentowała tego typu produkt skierowany na rynek polski.

W III kw. 2018 r. w segmencie drogowo-mostowym grupa podpisała dwa istotne kontrakty na budowę odcinka drogi S61 oraz węzła drogowego w Porosłach. Łączna wartość kontraktów przypisana Unibepowi wynosi 287,2mlnzł.

Portfel zamówień grupy na koniec III kw. 2018 r. w części budowlano-infrastrukturalnej wynosił na kolejne okresy 2,1 mld zł. Od początku roku Unibep podpisał nowe kontrakty o wartości 1,5 mld zł.

Pobierz cały raport (PDF, 814 KB)

Więcej wiadomości o Unibep S.A.

Więcej wiadomości kategorii Analizy

Emisje