wtorek, 16 sierpnia 2022

Newsroom

Unibep – raport Navigator Debt Advisory

Navigator Debt Advisory | 30 września 2020
Podsumowanie wyników spółki po raporcie za II kw. 2020 r.

W I półroczu 2020 grupa Unibep osiągnęła przychody w kwocie 733,5 mln zł, co oznacza niewielki wzrost względem analogicznego okresu ubiegłego roku (+1,2 proc. r/r). Grupa zakończyła I półrocze 2020 z wynikiem netto na poziomie 10,4 mln zł w porównaniu z 7,1 mln zł w I półroczu 2019 (+47,1 proc. r/r). Istotna poprawa zysku netto w I połowie 2020 przy podobnym poziomie sprzedaży jak przed rokiem skutkowała poprawą rentowności netto, która w I półroczu 2020 wyniosła 1,4 proc. (+0,4 pkt proc.). Wyniki finansowe osiągnięte w I półroczu 2020 są zgodne z oczekiwaniami zarządu Unibepu.

Na koniec II kw. 2020 r. grupa Unibep posiadała portfel zamówień w części budowlano-infrastrukturalnej o wartości 1,6 mld zł, z czego 0,8 mld zł przypada na drugą połowę bieżącego roku. W drugim kwartale bieżącego roku grupa podpisała kontrakty w segmencie budownictwa kubaturowego na kwotę 0,3 mld zł. Obecnie podmiot aktywnie poszukuje nowych zleceń na kolejne lata we wszystkich segmentach operacyjnych grupy.

Grupa pomimo stanu pandemii zachowała ciągłość działania wszystkich segmentów działalności. Zarząd Unibepu informuje, że żadna budowa, ani bieżąca działalność produkcyjna i usługowa nie została wstrzymana. Prace grupy cały czas są prowadzone w normalnym trybie sprzed pandemii przy zachowaniu obostrzeń związanych z reżimem sanitarnym.

W I półroczu 2020 wszystkie kontrakty grupy Unibep na Ukrainie i Białorusi były realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Grupa na bieżąco śledzi sytuację gospodarczą wschodnich sąsiadów, zaznaczając, że każdy kontrakt realizowany na Wschodzie posiada bezpieczne finansowanie z polskich banków, a kredyty są ubezpieczone w KUKE. W I półroczu 2020 eksport odpowiadał za 26,5 proc. przychodów Grupy (Białoruś i Ukraina – 10,6 proc., Skandynawia – 15,9 proc.) wobec 21,4 proc. rok wcześniej (Białoruś i Ukraina – 12,5 proc., Skandynawia – 8,9 proc.).

Sytuację finansową grupy Unibep należy uznać za dobrą. Podmiot posiada wysokie saldo środków pieniężnych, które na koniec I połowy 2020 wyniosło 200,1 mln zł (+34,4 mln zł kw./kw.). Wartość zasobów gotówkowych grupy na 30 czerwca 2020 r. przekraczała poziom łącznych zobowiązań finansowych, tym samym dług netto grupy Unibep na koniec II kw. bieżącego roku był ujemny i wynosił -76 mln zł. Podtrzymujemy naszą opinię, że grupa jest dobrze przygotowana na wypadek wystąpienia w przyszłości różnego rodzaju zawirowań gospodarczych.

Pobierz cały raport (PDF, 679 KB)

Więcej wiadomości o Unibep S.A.

Więcej wiadomości kategorii Analizy