czwartek, 29 września 2022

Newsroom

Unibep – raport Navigator Debt Advisory

Navigator Debt Advisory | 11 stycznia 2021
Podsumowanie wyników spółki po raporcie za III kw. 2020 r.

W I-III kw. 2020 r. Grupa Unibep odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 1175 mln zł względem 1197,4 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego, co oznacza lekki spadek obrotów (-1,9 proc. r/r). Zysk netto Grupy za trzy pierwsze kwartały bieżącego roku wyniósł 30,6 mln zł, co w porównaniu z 20,4 mln zł osiągniętymi w I-III kw. 2019 r. oznacza 50,1 proc. wzrost w ujęciu rok do roku.

Zbliżony poziom obrotów w I-III kw. 2020 r. i I-III kw. 2019 r. oraz wyższy wynik netto osiągnięty w pierwszych dziewięciu miesiącach bieżącego roku wskazuje na poprawę marży zysku netto, która po trzech kwartałach 2020 r. wyniosła 2,6 proc. wobec 1,7 proc. przed rokiem (+0,9 pkt proc.)

Na koniec III kw. 2020 r. Grupa posiadała portfel zamówień w części budowlano-infrastrukturalnej na kwotę ok. 2 mld zł, z czego ok. 0,4 mln zł przypada na ostatni kwartał bieżącego roku. W segmencie generalnego wykonawstwa pula zamówień na IV kw. 2020 r. oraz lata kolejna wynosiła ok. 1,2 mld zł. W ocenie Grupy posiadany poziom kontraktów zapewnia Grupie efektywną pracę w zbliżającym się 2021 r.

Zarząd Grupy informuje, że panująca od marca 2020 r. pandemia ma obecnie niewielki wpływ na działalność operacyjną Grupy. III kw. 2020 r. był kolejnym kwartałem, w którym żadna budowa nie został wstrzymana, a działalność produkcyjna i usługowa zachowały ciągłość działania. Grupa Unibep zaznacza, że na bieżąco monitoruje sytuację pandemiczną i dopasowuje swoją pracę do obostrzeń wprowadzanych na terenie kraju, jak i poza jego granicami (Skandynawia, Białoruś, Ukraina).

Kolejny kwartał z rzędu podtrzymujemy naszą opinię, że Grupa Unibep znajduje się w dobrej sytuacji finansowej. Silny bilans jest poparty m.in. wysoką pozycją gotówką oraz konserwatywnym podejściem do zadłużenia. Na koniec III kw. 2020 r. Grupa posiadała środki pieniężne w kwocie 171,8 mln zł oraz zadłużenie finansowe na poziomie 124,8 mln zł. Oznacza to, że według stanu na koniec września 2020 r. Grupa Unibep posiadała ujemny dług netto, który wyniósł -47 mln zł.

W czerwcu 2021 r. Grupa będzie zobowiązana do wykupu obligacji serii E o wartości nominalnej 30 mln zł. W naszej ocenie Grupa Unibep nie powinna mieć problemu ze spłatą bądź refinansowaniem zadłużenia obligacyjnego.

Pobierz cały raport (PDF, 363 KB)

Więcej wiadomości o Unibep S.A.

 • Słabsza płynność gotówkowa Unibepu

  01 września 2022
  Na skutek wysokich wydatków z działalności operacyjnej i inwestycyjnej budowlana grupa miała w czerwcu najmniej środków pieniężnych od niemal trzech lat, a jej dług netto sięgnął wartości nigdy wcześniej nienotowanych.
  czytaj więcej
 • Unibep z sezonowym długiem netto

  31 maja 2022
  Budowlana grupa pochwaliła się wzrostem przychodów i marży operacyjnej, dzięki czemu jej zysk operacyjny był trzykrotnie większy niż przed rokiem. Jak co roku wiosną, wzrosło zapotrzebowanie na kapitał obrotowy.
  czytaj więcej
 • Unibep miał wstępnie 15,2 mln zł zysku netto w I kw.

  26 maja 2022
  Ponad 55-proc. wzrost zysku netto w stosunku do ubiegłego roku Unibep tłumaczy przede wszystkim wynikami osiągniętymi w segmencie działalności deweloperskiej.
  czytaj więcej
 • Niezła sytuacja finansowa i oczywiste wyzwania Unibepu

  08 kwietnia 2022
  Budowlano-deweloperska grupa zamknęła ubiegły roku z gotówką netto i nieodbiegającą od normy sytuacją płynnościową. Zapowiada rozmowy w sprawie renegocjacji umów, a za jeden z kluczowych celów na 2022 r. stawia sobie „pilnowanie stabilności finansowej przedsiębiorstwa”.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Analizy