środa, 29 maja 2024

Newsroom

Unibep – raport Navigator Debt Advisory

Navigator Debt Advisory | 06 grudnia 2021
Podsumowanie wyników spółki po raporcie za III kw. 2021 r.

W okresie I-III kw. 2021 r. Grupa Unibep uzyskała przychody w wysokości 1086,4 mln zł (-7,0 proc. r/r). W tym samym okresie zysk netto osiągnął 25,2 mln zł co oznacza spadek o 13,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, kiedy zysk netto wyniósł 29 mln zł. Na wynikach finansowych Grupy zaważył poziom przychodów w segmencie deweloperskim, który był niższy niż w 2020 r. W IV kw. 2021 r. Grupa spodziewa się znacznego wzrostu przekazań lokali mieszkalnych co wpłynie na wyniki za cały 2021 r.

Marża zysku brutto ze sprzedaży Grupy Unibep w okresie I-III kw. 2021 r. wyniosła 6,2 proc. wobec 8,2 proc. w analogicznym okresie ubiegłego roku, natomiast w samym III kw. 2021 r. było to 5,8 proc. (III kw. 2020 r: 9,1 proc.).

Na koniec III kw. 2021 r. Emitent posiadał portfel zamówień w części budowlano-infrastrukturalnej o wartości ok. 2,4 mld zł. Obecnie, w ramach generalnego wykonawstwa Grupa Unibep prowadzi blisko 40 budów. Projekty emitenta są mocno zdywersyfikowane, a Grupa uzupełnia portfel o nowe kontrakty.

Więcej wiadomości o Unibep S.A.

Więcej wiadomości kategorii Analizy