czwartek, 15 kwietnia 2021

Newsroom

Unibep – raport Navigator Debt Advisory

Navigator Debt Advisory | 04 maja 2020
Podsumowanie wyników spółki po raporcie za IV kw. 2019 r.

W 2019 r. Grupa Unibep odnotowała przychody w wysokości 1659,74 mln zł (+0,06 proc. r/r) oraz zysk netto na poziomie 30,1 mln zł (+9,0 proc. r/r). W porównaniu do 2018 r. na bardzo zbliżonym poziomie była sprzedaż w największych dwóch segmentach Grupy tj. kubaturowym i infrastrukturalnym, choć w obu odnotowano znaczące poprawienie marży brutto. Wzrosła sprzedaż w segmencie modułowym (+29,1 proc. r/r), jednak odnotowano w nim znacznie niższą rentowność. Istotnie wzrosła również sprzedaż w segmencie deweloperskim (+20,7 proc.), choć również w nim odnotowano spadek rentowności. Na poziomie Grupy rentowność na działalności operacyjnej zanotowała poprawę.

Rok 2019 był dla branży budowlanej spokojniejszy od roku 2018. Odnotowano zahamowanie galopujących cen materiałów i usług oraz pojawiła się większa dostępność pracowników. Dodatkowo w 2019 r. udział kontraktów o niskiej rentowności zawartych przed wzrostem cen materiałów i usług był wyraźnie niższy niż w latach poprzednich.

Na dziś trudno jest ocenić jaki będzie wpływ epidemii koronawirusa na działalność Grupy Unibep. Na dzień publikacji raportu przez Grupę (02.04.2020 r.) wszystkie prowadzone budowy w kraju i za granicą działały bez większych zakłóceń. Zarząd nie widzi ryzyka zagrożenia kontynuacji działalności w żadnym z obszarów, jednak przewiduje mniejsze przychody spowodowane obniżeniem wydajności prac budowlanych, opóźnieniami w organizacji przetargów, a także w wyniku ograniczenia zainteresowania oferowanymi mieszkaniami. Po stronie inwestorów zakładane jest przekładanie decyzji inwestycyjnych na okres po opanowaniu pandemii. Póki co, epidemia nie wpłynęła na łańcuchy dostaw Unibep, jednak zamknięcie granic może ograniczyć import materiałów w przyszłości. Epidemia może również wpłynąć na ograniczenie zasobów ludzkich podwykonawców Grupy zatrudniających pracowników pochodzących zza wschodniej granicy.

Wydaje się, że Unibep wszedł w 2020 r. dobrze przygotowany na potencjalny kryzys. Grupa posiada portfel zamówień o wartości 1,9 mld zł (w tym 1,3 mld zł na 2020 r.). Stopień zadłużenia jest stosunkowo niewielki, a pozycja gotówkowa bardzo dobra w związku z czym dług netto na koniec 2019 r. był ujemny. Każdy realizowany kontrakt w budownictwie kubaturowym, modułowym i infrastrukturalnym ma zapewnione finansowanie. Na rok 2020 nie przypada do wykupu żadna seria obligacji, nie ma również kumulacji spłat innego zadłużenia finansowego.

Pobierz cały raport (PDF, 668 KB)

Więcej wiadomości o Unibep S.A.

Więcej wiadomości kategorii Analizy

Emisje