czwartek, 30 maja 2024

Newsroom

UOKiK ponownie ostrzega przed inwestycjami w weksle

msd | 27 kwietnia 2023
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty Assay Management oraz zarządzanej przez nią spółce Assay Management ASI, która jest wystawcą weksli. Od lutego w podobnej sprawie prowadzone jest też postępowanie przeciwko Aforti Holding.

Według UOKiK, spółka Assay Management zajmuje się pozyskiwaniem klientów na rzecz Assay Management ASI i zachęca do zawarcia z nią porozumienia wekslowego, mającego stanowić inwestycję o regularnym dochodzie w postaci odsetek. Ponadto, ofercie towarzyszyć mają zapewnienia o objęciu grupy Assay nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.

„Za rozpowszechnianie powyższych informacji prezes UOKiK postawił spółce Assay Management zarzut naruszania zbiorowych interesów konsumentów. Postępowanie prowadzone jest również przeciwko Assay Management Alternatywna Spółka Inwestycyjna (Assay ASI), która jest wystawcą weksli, oraz przeciwko osobom zarządzającym grupą Assay. Obu spółkom grozi kara do 10 proc. obrotu, a członkowie zarządu mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności finansowej do 2 mln zł” – głosi komunikat UOKiK.

Według Urzędu, istnieje „duże ryzyko utraty przez konsumentów zainwestowanych środków” i dlatego zdecydowano o wydaniu tzw. ostrzeżenia konsumenckiego.

Pozyskiwane z weksli wpływy Assay ASI ma inwestować w przedsięwzięcia znajdujące się we wczesnej fazie rozwoju, niosące za sobą podwyższone ryzyko.

„(…) samo posługiwanie się w relacjach z konsumentami wekslem, w sposób w jaki robi to Assay ASI, jest sprzeczne z jego funkcją. Spółka wykorzystuje go w celu pozyskania kapitału, co skutkuje przeniesieniem na konsumentów ryzyka prowadzonej działalności inwestycyjnej. Gwarantem bezpieczeństwa takiego produktu jest jedynie wypłacalność jego wystawcy” – podano także.

Jak wskazano, informacje przekazywane inwestorom mogą wprowadzać w błąd, co do pewności pozyskania przyszłych korzyści finansowych z inwestycji w porozumienie wekslowe Assay ASI. Ponadto, nieprawdziwe mają być też sugestie o objęciu działalności grupy Assay nadzorem KNF.

W przeszłości prezes UOKiK za sprzedaż weksli inwestycyjnych nakładał kary na Fundusz Hipoteczny Yanok, a także spółkę Brewe Leasing. Jak wynika z komunikatu Urzędu, od lutego tego roku trwa też postępowanie przeciwko spółce Aforti Holding.

Więcej wiadomości kategorii Prawo