poniedziałek, 24 lutego 2020

Newsroom

Vantage Development – raport kredytowy DM Michael/Ström

Michał Mordel, DM Michael/Ström | 19 czerwca 2018
Raport przedstawia sytuację finansową grupy kapitałowej Vantage Development po wynikach za I kwartał 2018 r.

W ramach rozpoczętej współpracy z Rank Progress (RNK) przy realizacji projektu Port Popowice spółka istotnie zwiększyła swój bank ziemi. Projekt zakłada realizację ok. 2400 mieszkań, oraz 14,5 tys. m2 powierzchni komercyjnej w perspektywie do 2028 r. W ramach współpracy RNK udostępnia grunt o wartości 160 mln zł, VTG zobowiązał się do dokapitalizowania spółki celowej kwotą 88 mln zł (dotychczas 64,6 mln zł). Vantage pełni pełną kontrolę operacyjną nad spółką i konsoliduje ją metodą pełną, posiadając obecnie 77 proc., a docelowo 55 proc. udziałów w spółce.

Gdyby spółka wybudowała lokale w ramach obecnie realizowanych i planowanych projektów (uwzględniając jedynie etap Portu Popowice planowany do uruchomienia w 2018 r.) oraz sprzedała ok. 76 proc. tych lokali, to powinna być w stanie spłacić wszystkie zobowiązania przypisane do segmentu deweloperskiego, wypłacić maksymalny limit dywidendy oraz opłacić koszty sprzedaży i ogólnego zarządu w okresie trzech lat. Przy tym poziomie sprzedaży spółce pozostałoby ok. 519 gotowych do sprzedaży i wolnych od długu lokali, bank ziemi pozwalający na realizację ponad 2000 lokali oraz aktywa netto z działalności komercyjnej. Obliczenia nie uwzględniają podatków.

Po terminie spłaty ostatnich obligacji spółki w 2021 r. zapadają kredyty o wartości 85 mln zł, które w całości są przypisane do działalności komercyjnej. Zatem w perspektywie trzech lat zapadają zobowiązania finansowe na kwotę 151 mln zł (w tym ok. 36 mln zł stanowi leasing biurowca Promenady Epsilon, którego spodziewamy się refinansowania, oraz 14 mln zł pożyczki od Centaurisa). Wyłączając wymieniony leasing oraz pożyczki i uwzględniając posiadaną przez VTG gotówkę (skorygowaną o wydarzenia po dniu bilansowym), w ciągu czterech lat wymagalnych będzie ok. 121 mln zł zobowiązań finansowych netto.

Potencjał do generowania gotówki z działalności komercyjnej tkwi w sprzedaży aktywów. Gdyby spółka sprzedała komercyjne nieruchomości pracujące po wycenie bilansowej i z otrzymanych środków spłaciłaby całość zobowiązań przypisanych do tego segmentu, to uwolnionych zostałoby 96 mln zł. Dodatkowo, do tej działalności przypisanych jest 4 mln zł środków pieniężnych oraz nieruchomości niepracujące (grunty) o wartości księgowej równej 67 mln zł (wolne od długu). Nie dostrzegamy znaczącego potencjału do generowania gotówki z bieżącej działalności tego segmentu.

Skonsolidowany poziom długu netto do kapitałów własnych wynosi 65 proc. (vs. 59 proc. na koniec 2017 r.). Średni wskaźnik LTV dla projektów komercyjnych wyniósł 58 proc. (-1 p.p. kw/kw i r/r). Spółka posiada 103 mln zł gotówki, podczas gdy krótkoterminowe zobowiązania finansowe wynoszą 39 mln zł.

Pobierz cały raport (PDF, 525 KB)

Więcej wiadomości o Vantage Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Analizy

Emisje