piątek, 25 września 2020

Newsroom

Vantage Development – raport kredytowy DM Michael/Ström

Dom Maklerski Michael/Ström | 06 listopada 2019
Podsumowanie wyników spółki po wynikach finansowych za II kw. 2019 r. i danych dotyczących sprzedaży oraz przekazań mieszkań za III kw. 2019 r.

W I półroczu 2019 Vantage Development rozpoznał przychody z przekazania 130 mieszkań w wysokości 59,8 mln zł, osiągając zysk brutto na sprzedaży 15,2 mln zł przy marży 23,7 proc. Dodatkowo w III kw. 2019 r., po dacie bilansowej, spółka przekazała 135 mieszkań, a jej celem na cały 2019 r. jest 800 przekazań. Z kolei sprzedaż w I półroczu 2019 wyniosła 403 mieszkania, a planem na 2019 r. jest sprzedaż ok. 900 lokali.

Na koniec II kw. 2019 r. oferta spółki zawierała 869 lokali, a ponad 3500 lokali znajdowało się w banku ziemi. Oznacza to, że pełny potencjał sprzedażowy emitenta kształtuje się na poziomie ok. 4400 lokali. Po dacie bilansowej spółka wprowadziła do oferty jeszcze 249 mieszkań i sprzedała 202 lokale.

W ramach rozpoczętej współpracy z Rank Progress (RNK) przy realizacji projektu Port Popowice, spółka istotnie zwiększyła swój bank ziemi. Projekt zakłada realizację ok. 2500 mieszkań, oraz 14 tys. m2 powierzchni komercyjnej do 2028 r.

Gdyby spółka wybudowała lokale w ramach obecnie realizowanych i planowanych projektów (których harmonogramy zakończenia budowy są znane i wypadają przed terminem spłaty ostatniej serii obligacji w październiku 2022 r.) oraz sprzedała ok. 73 proc. tych lokali, to powinna być w stanie spłacić wszystkie zobowiązania przypisane do segmentu deweloperskiego oraz opłacić koszty sprzedaży i ogólnego zarządu w okresie trzech lat, a także wypłacić dostępny limit dywidendy. Obliczenia nie uwzględniają podatków.

Po terminie spłaty ostatnich obligacji spółki w 2022 r. zapadają kredyty o wartości 107 mln zł, które w całości są przypisane do działalności komercyjnej. Zatem w perspektywie trzech lat zapadają zobowiązania finansowe na kwotę 81 mln zł, a stan gotówki na koniec II kw. 2019 r. wynosił 94,3 mln zł.

Potencjał do generowania gotówki z działalności komercyjnej upatrujemy w ewentualnej sprzedaży aktywów. Wartość bilansowa nieruchomości pracujących wynosi 237,4 mln zł, a przypisane do segmentu zobowiązania 149,4 mln zł. Dodatkowo, do tej działalności przypisane jest 9,8 mln zł środków pieniężnych oraz nieruchomości niepracujące (grunty) o wartości księgowej równej 88,4 mln zł (wolne od długu). ). Średni wskaźnik LTV dla projektów komercyjnych wyniósł 55 proc.

Skonsolidowany poziom długu netto spółki wynosi 267,4 mln zł a wskaźnik długu netto do kapitałów własnych wynosi 63 proc. (vs. 59 proc. na koniec 2018 r.)

Pobierz cały raport

Więcej wiadomości o Vantage Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Analizy

Emisje