wtorek, 21 maja 2019

Newsroom

W czerwcu klienci wycofali z funduszy obligacji korporacyjnych ok. 400 mln zł

ben | 16 lipca 2018
Wartość aktywów netto, którymi zarządzały fundusze polskich obligacji korporacyjnych na koniec zeszłego miesiąca, wyniosła 17,63 mld zł. W ciągu czterech ostatnich miesięcy zmalała więc już o ponad 1 mld zł.

W samym czerwcu WAN funduszy korporacyjnego długu zmniejszyła się o ponad 408 mln zł (-2,3 proc.), natomiast ich średnia stopa zwrotu w tym samym czasie wyniosła +0,02 proc. Można więc ostrożnie szacować, że przewaga umorzeń nad zakupem nowych jednostek wyniosła w czerwcu tytułowe ok. 400 mln zł.

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_czerwiec 2018

Afera GetBacku nadal zbiera żniwo. Zaufanie inwestorów do obligacji korporacyjnych zostało mocno nadszarpnięte i trudno się dziwić, że część z nich redukuje zaangażowanie w tej klasie aktywów czy wręcz całkowicie się z niej wycofuje. Jeszcze na koniec lutego br. aktywa netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych sięgały rekordowych 18,67 mld zł, czyli w ciągu czterech miesięcy stopniały o blisko 1,042 mld zł (-5,6 proc.). Zważywszy, że w tym czasie średnia stopu zwrotu była na lekkim minusie, można przyjąć, że gros z tej kwoty to pieniądze wycofane przez uczestników funduszy.

W czerwcu największy spadek aktywów dotknął przede wszystkim największe fundusze. Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych i Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych zmalały o odpowiednio 185 mln zł (-4,3 proc.) i 132,4 mln zł (-4,2 proc.). Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN stopniał o 110,45 mln zł (-3,4 proc.), a Millennium FIO Obligacji Korporacyjnych o 77,7 mln zł (-3,8 proc.).

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_czerwiec 2018

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje