wtorek, 02 marca 2021

Newsroom

W październiku saldo wpłat i umorzeń do funduszy było na plusie

ben | 18 listopada 2020
Na skutek połączenia dwóch funduszy, wartość aktywów netto (WAN) funduszy polskich obligacji korporacyjnych wzrosła w październiku o prawie 1,5 mld zł.

WAN funduszy zaliczanych do kategorii polskich obligacji korporacyjnych wyniosła na koniec zeszłego miesiąca blisko 13,56 mld zł. Wzrosła zatem w porównaniu z końcem września o prawie 1,46 mld zł (12,05 proc.). W większości wynikało to jednak z faktu połączenia dwóch funduszy – Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN z Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej FIZAN, którego aktywa na koniec września wynosiły ponad 1,38 mld zł. Nie uwzględniając tego jednorazowego wydarzenia październikowy wzrost WAN można oszacować na ok. 75 mln zł (+0,6 proc.), a saldo wpłat i umorzeń na ok. +30 mln zł.

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_październik 2020

Z pozostałych funduszy największy przyrost WAN zanotowały Generali Oszczędnościowy (+107,83 mln zł, +10 proc.), Quercus Ochrony Kapitału (+39,01 mln zł, +4,3 proc.) i BNP Paribas Lokata Kapitału (+18,94 mln zł, +11,1 proc).

Największy spadek aktywów dotknął zaś Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (-76,74 mln zł, -3,2 proc.) i Santander Obligacji Korporacyjnych (-39,12 mln zł, -2,4 proc.).

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_październik 2020

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje