sobota, 21 kwietnia 2018

Newsroom

W portfelach funduszy inwestycyjnych najczęściej można znaleźć obligacje korporacyjne Kruka

Bernard Waszczyk, Obligacje.pl | 29 września 2016
Spośród funduszy inwestycyjnych, które opublikowały półroczne sprawozdania finansowe na koniec czerwca br., 177 posiadało w portfelach notowane na Catalyst obligacje i listy zastawne o łącznej wartości nominalnej przeszło 15 mld zł.

Ze 187 serii listów zastawnych i obligacji, które na koniec czerwca były notowane na rynku Catalyst, 137, czyli prawie trzy czwarte, znajdowało się w portfelu przynajmniej jednego funduszu inwestycyjnego. Nie jest żadnym zaskoczeniem, że emitentem, którego obligacje miały największy udział w strukturze ich aktywów, był Bank Gospodarstwa Krajowego. Na 15,066 mld zł złotych, jakie fundusze ulokowały na Catalyst (nie wliczając denominowanych w euro papierów Orlen Capital, PKO Finance i PZU Finance), obligacje BGK stanowiły 2,16 mld zł, czyli 14,3 proc. Na koniec czerwca co najmniej jedną z sześciu notowanych serii BGK posiadały 54 fundusze. Kolejne dwa miejsca zajęły mBank Hipoteczny (1,7 mld zł) i Pekao Bank Hipoteczny (713,7 mln zł). Listę 20 największych inwestycji funduszy przedstawia poniższa tabela.

20 emitentów z Catalyst
o największym udziale w portfelach funduszy inwestycyjnych

Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje