piątek, 18 stycznia 2019

Newsroom

W te branże fundusze inwestują najchętniej

ben | 26 maja 2017
Sektor bankowy odpowiadał za ponad połowę zaangażowania funduszy inwestycyjnych na rynku Catalyst. W porównaniu z podobnym zestawieniem sprzed roku wyraźnie wzrosło ich zaangażowanie w obligacje deweloperów i spółek z branży obrotu wierzytelnościami.

Na koniec ubiegłego roku fundusze inwestycyjne miały w portfelach obligacje notowane na Catalyst o wartości nominalnej przekraczającej 15,4 mld zł (wliczając w to papiery korporacyjne, spółdzielcze, komunalne i listy zastawne). Stanowiło to zatem blisko 19 proc. kapitalizacji tego rynku, która – z wyłączeniem obligacji skarbowych – wynosiła 81,8 mld zł.

Największy udział miały oczywiście banki. W obligacjach Banku Gospodarstwa Krajowego oraz dziesięciu banków komercyjnych, fundusze ulokowały jedną trzecią tej kwoty (4,94 mld zł, 32 proc.). Wraz z trzema bankami hipotecznymi (2,79 mld zł, 18 proc.) oraz 18 bankami spółdzielczymi (176,8 mln zł, 1,1 proc.) sektor ten odpowiadał więc za ponad połowę zaangażowania funduszy na Catalyst.

Kolejną cieszącą się szczególną atencją ze strony funduszy grupą emitentów byli deweloperzy. Najliczniej reprezentowana branża na Catalyst, licząca 30 przedstawicieli, zebrała od funduszy nieco ponad 2,2 mld zł, czyli prawie ćwierć miliarda złotych więcej niż rok wcześniej. Znacząco wzrosła też kwota zainwestowana przez fundusze w spółki zajmujące się obrotem wierzytelnościami, z 572 mln zł na koniec 2015 roku do 1,11 mld zł na koniec ubiegłego roku.

Zaangażowanie funduszy w sektory branże obecne na Catalyst

W obliczeniach pominęliśmy notowane na Catalyst obligacje PKO Finance, PZU Finance i Orlen Capital.

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje