wtorek, 22 października 2019

Newsroom

W ubiegłym roku aktywa funduszy obligacji korporacyjnych skurczyły się o 3,5 mld zł

ben | 15 stycznia 2019
Miesiąc temu pisaliśmy, że w listopadzie padł rekord, bo w zaledwie jeden miesiąc wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych zmalała o blisko 750 mln zł. Długo nie przetrwał – w grudniu było to prawie 930 mln zł.

Na koniec ubiegłego roku wartość aktywów netto (WAN) funduszy zaliczanych do kategorii polskich obligacji korporacyjnych wyniosła 14,56 mld zł. W porównaniu ze stanem na koniec 2017 roku oznacza to spadek o ponad 3,5 mld zł, czyli o 19,4 proc. W samym IV kwartale 2018 roku WAN obniżyła się o 2,33 mld zł.

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_grudzień 2018

Wśród funduszy korporacyjnego długu najbardziej „oberwał” Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych, który w 12 miesięcy zmalał o ponad 1,26 mld zł (-29,2 proc.). Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN skurczył się o 848,3 mln zł (-26 proc.), Millennium FIO Obligacji Korporacyjnych o 705,1 mln zł (-31,4 proc.), a Santander Obligacji Korporacyjnych o 653,4 mln zł (-21,4 proc.). To fundusze, które najmocniej dotknęły skutki afery GetBacku. Jednak nie wszystkie fundusze spotkał tak spektakularny odpływ kapitału. Przykładowo aktywa subfunduszu UniOszczędnościowy (d. UniLokata) w ubiegłym roku zwiększyły się o 445,3 mln zł (+41,5 proc.), a BGŻ Lokata Kapitału o 137,1 mln zł (+417,3 proc.).

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_grudzień 2018

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje