czwartek, 06 sierpnia 2020

Newsroom

Aktywa funduszy lekko w górę

ben | 16 września 2019
Sierpień przyniósł kosmetyczną zmianę wartości aktywów netto zarządzanych przez fundusze polskich obligacji korporacyjnych.

Na koniec ubiegłego miesiąca wartość netto aktywów (WAN) funduszy polskich obligacji korporacyjnych wyniosła blisko 16,88 mld zł. Zatem w porównaniu z wcześniejszym miesiącem zmieniła się tylko nieznacznie, wzrastając o 11,52 mln zł, czyli 0,07 proc. Średnia stopa zwrotu funduszy zaliczanych do tej kategorii wyniosła w sierpniu +0,03 proc., stąd można szacować, że saldo wpłat i umorzeń oscylowało w zeszłym miesiącu w okolicach zera.

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_sierpień 2019

Największy nominalny spadek WAN zanotowały Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN (-46,47 mln zł), UniOszczędnościowy (-45,16 mln zł), Millennium Obligacji Korporacyjnych (-38,17 mln zł) oraz Agio Kapitał (-16,35 mln zł). Przy czym w przypadku tego ostatniego funduszu, procentowy spadek WAN sięgnął 7,6 proc., najwięcej spośród wszystkich funduszy.

Natomiast największy wzrost WAN w sierpniu osiągnęły Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (+78,23 mln zł), Quercus Ochrony Kapitału (+41,82 mln zł) i Santander Obligacji Korporacyjnych (+38,63 mln zł).

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_sierpień 2019

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje