niedziela, 25 lutego 2018

Newsroom

Wartość polskiego rynku nieskarbowego długu na koniec III kw. wyniosła 155,9 mld zł

Fitch Polska, ben | 03 stycznia 2017
W III kwartale 2016 przedsiębiorstwa wyemitowały obligacje na 1,53 mld zł, a łącznie od początku roku na blisko 11,46 mld zł.

Na koniec III kwartału 2016 wartość papierów dłużnych wyemitowanych przez banki, przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego osiągnęła wartość 155,9 mld zł – wynika z kwartalnego podsumowania polskiego rynku obligacji nieskarbowych przygotowanego przez Fitch Polska. W ciągu roku wartość całego rynku zwiększyła się zatem o 6,9 proc., a w samym III kwartale o 1,3 proc.

Emitowane przez przedsiębiorstwa papiery dłużne o zapadalności powyżej jednego roku osiągnęły wartość 66,09 mld zł, co oznacza wzrost o 6,6 proc. r/r i spadek o 1,4 proc. w skali kwartału.

Obligacje banków miały wartość 55,97 mld zł, (+9,4 proc. r/r), a komunalne 19,68 mld zł (+2,4 proc. r/r). Papiery krótkoterminowe, o terminie wykupu poniżej 365 dni, osiągnęły wartość 14,21 mld zł (+4,8 proc. r/r, +11,6 proc. kw./kw.).

W samym III kwartale 2016 przedsiębiorstwa wprowadziły na rynek emisje o terminie wykupu powyżej roku na 1,53 mld zł, a łącznie od początku roku na blisko 11,46 mld zł. Banki uplasowały papiery na 2,2 mld zł (7,68 mld zł od początku roku).

Udział obligacji korporacyjnych o terminie wykupu powyżej roku w strukturze polskiego rynku papierów nieskarbowych na koniec czerwca wyniósł 42,38 proc. Na banki przypadało 35,89 proc., na obligacje komunalne 12,62 proc., a na papiery krótkoterminowe 9,11 proc.

Więcej wiadomości kategorii Analizy

 • Analiza MCI Capital

  20 lutego 2018
  Patrząc na strukturę bilansu, posiadane przez MCI aktywa oraz fakt ich finansowania głównie kapitałami własnymi, na 30 września 2017 r. sytuacja obligatariuszy wydaje się być komfortowa.
  czytaj więcej
 • Analiza Kancelarii Medius

  29 stycznia 2018
  Wzrost przychodów Kancelaria Medius osiąga przy zachowaniu wysokiej rentowności prowadzonej działalności. Jednocześnie grupa dba o zachowanie odpowiedniej struktury finansowania czy płynności.
  czytaj więcej
 • Sześć pomysłów na wysoką rentowność

  03 stycznia 2017
  Poszukiwanie na Catalyst zwrotów powyżej 8 proc. brutto, to stąpanie po polu minowym. Ryzyko rośnie bowiem wykładniczo z każdym punktem procentowym.
  czytaj więcej
 • Wysokie zadłużenie to zwykle wyższe odsetki

  23 grudnia 2016
  Z firm o najwyższym wskaźniku ogólnego zadłużenia, obecnych na Catalyst, dwie przechodzą restrukturyzację. Rynek nie wycenia ryzyka w tej grupie szczególnie wysoko.
  czytaj więcej

Emisje