wtorek, 19 czerwca 2018

Newsroom

Wartość polskiego rynku nieskarbowego długu na koniec III kw. wyniosła 155,9 mld zł

Fitch Polska, ben | 03 stycznia 2017
W III kwartale 2016 przedsiębiorstwa wyemitowały obligacje na 1,53 mld zł, a łącznie od początku roku na blisko 11,46 mld zł.

Na koniec III kwartału 2016 wartość papierów dłużnych wyemitowanych przez banki, przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego osiągnęła wartość 155,9 mld zł – wynika z kwartalnego podsumowania polskiego rynku obligacji nieskarbowych przygotowanego przez Fitch Polska. W ciągu roku wartość całego rynku zwiększyła się zatem o 6,9 proc., a w samym III kwartale o 1,3 proc.

Emitowane przez przedsiębiorstwa papiery dłużne o zapadalności powyżej jednego roku osiągnęły wartość 66,09 mld zł, co oznacza wzrost o 6,6 proc. r/r i spadek o 1,4 proc. w skali kwartału.

Obligacje banków miały wartość 55,97 mld zł, (+9,4 proc. r/r), a komunalne 19,68 mld zł (+2,4 proc. r/r). Papiery krótkoterminowe, o terminie wykupu poniżej 365 dni, osiągnęły wartość 14,21 mld zł (+4,8 proc. r/r, +11,6 proc. kw./kw.).

W samym III kwartale 2016 przedsiębiorstwa wprowadziły na rynek emisje o terminie wykupu powyżej roku na 1,53 mld zł, a łącznie od początku roku na blisko 11,46 mld zł. Banki uplasowały papiery na 2,2 mld zł (7,68 mld zł od początku roku).

Udział obligacji korporacyjnych o terminie wykupu powyżej roku w strukturze polskiego rynku papierów nieskarbowych na koniec czerwca wyniósł 42,38 proc. Na banki przypadało 35,89 proc., na obligacje komunalne 12,62 proc., a na papiery krótkoterminowe 9,11 proc.

Więcej wiadomości kategorii Analizy

Emisje