czwartek, 27 lipca 2017

Newsroom

Wartość polskiego rynku nieskarbowego długu na koniec III kw. wyniosła 155,9 mld zł

Fitch Polska, ben | 03 stycznia 2017
W III kwartale 2016 przedsiębiorstwa wyemitowały obligacje na 1,53 mld zł, a łącznie od początku roku na blisko 11,46 mld zł.

Na koniec III kwartału 2016 wartość papierów dłużnych wyemitowanych przez banki, przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego osiągnęła wartość 155,9 mld zł – wynika z kwartalnego podsumowania polskiego rynku obligacji nieskarbowych przygotowanego przez Fitch Polska. W ciągu roku wartość całego rynku zwiększyła się zatem o 6,9 proc., a w samym III kwartale o 1,3 proc.

Emitowane przez przedsiębiorstwa papiery dłużne o zapadalności powyżej jednego roku osiągnęły wartość 66,09 mld zł, co oznacza wzrost o 6,6 proc. r/r i spadek o 1,4 proc. w skali kwartału.

Obligacje banków miały wartość 55,97 mld zł, (+9,4 proc. r/r), a komunalne 19,68 mld zł (+2,4 proc. r/r). Papiery krótkoterminowe, o terminie wykupu poniżej 365 dni, osiągnęły wartość 14,21 mld zł (+4,8 proc. r/r, +11,6 proc. kw./kw.).

W samym III kwartale 2016 przedsiębiorstwa wprowadziły na rynek emisje o terminie wykupu powyżej roku na 1,53 mld zł, a łącznie od początku roku na blisko 11,46 mld zł. Banki uplasowały papiery na 2,2 mld zł (7,68 mld zł od początku roku).

Udział obligacji korporacyjnych o terminie wykupu powyżej roku w strukturze polskiego rynku papierów nieskarbowych na koniec czerwca wyniósł 42,38 proc. Na banki przypadało 35,89 proc., na obligacje komunalne 12,62 proc., a na papiery krótkoterminowe 9,11 proc.

Więcej wiadomości kategorii Analizy

 • Analiza Eurocent

  17 lipca 2017
  W czerwcu bieżącego roku Eurocent nie spłacił jednej serii obligacji o wartości 1,8 mln zł. 6 lipca 2017 roku spółka złożyła wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.
  czytaj więcej
 • Obligacje PCC Rokita – raport rynkowy

  17 lipca 2017
  Nadchodząca kolejna publiczna emisja obligacji, tym razem 5,5-letnich, bije oferowanym dochodem pozostałe papiery chemicznej spółki znajdujące się na rynku wtórnym, także te zapadające za sześć lat i później.
  czytaj więcej
 • Sześć pomysłów na wysoką rentowność

  03 stycznia 2017
  Poszukiwanie na Catalyst zwrotów powyżej 8 proc. brutto, to stąpanie po polu minowym. Ryzyko rośnie bowiem wykładniczo z każdym punktem procentowym.
  czytaj więcej
 • Wysokie zadłużenie to zwykle wyższe odsetki

  23 grudnia 2016
  Z firm o najwyższym wskaźniku ogólnego zadłużenia, obecnych na Catalyst, dwie przechodzą restrukturyzację. Rynek nie wycenia ryzyka w tej grupie szczególnie wysoko.
  czytaj więcej

Emisje