czwartek, 06 sierpnia 2020

Newsroom

Większość funduszy korporacyjnego długu w sierpniu zarobiła

ben | 09 września 2019
Średnia stopa zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych w sierpniu nie była jednak imponująca i wyniosła ledwie 0,03 proc. Najbardziej przyczynił się do tego Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ, którego wycena w sierpniu stopniała o 2,86 proc.

Z pozostałych 22 funduszy zaliczanych do tej kategorii, jeszcze cztery inne zanotowały straty, ale już o znacznie mniejszej skali, od -0,04 do -0,31 proc.

Najbardziej zyskownym funduszem korporacyjnego długu w zeszłym miesiącu był Investor Obligacji Korporacyjnych. Wycena jego jednostki uczestnictwa wzrosła o 0,78 proc. Od początku roku wypracował dla uczestników 3,1 proc. zysku (średnia dla kategorii to 2,12 proc.), choć raczej nie ma ich zbyt wielu, bo na koniec lipca wartość aktywów netto funduszu nie przekraczała 10 mln zł, co czyniło go najmniejszym funduszem w swojej kategorii.

Najwyższa tegoroczna stopa zwrotu należy do BPS Obligacji Korporacyjnych (+6,6 proc.). Jak już nie raz pisaliśmy, na przykład tu, gros tego wzrostu to zasługa sytuacji jednorazowej. Niemniej, jeśli nie stanie się coś wybitnie nieprzewidzianego, należy oczekiwać, że w tym roku niemal na pewno żaden inny fundusz już go nie przebije.

Stopy zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych na 30 sierpnia 2019 roku

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje