czwartek, 09 lipca 2020

Newsroom

Fundusz obligacji korporacyjnych zarobił 4,7 proc. w jeden dzień

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 20 maja 2019
Dzienna stopa zwrotu subfunduszu BPS Obligacji Korporacyjnych sięgnęła 4,68 proc. tuż przed weekendem. Za skok wyceny prawdopodobnie odpowiadają zabezpieczone obligacje GetBacku.

Jednorazowym skokiem wyceny o 4,68 proc. subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych zapewnił sobie nie tylko powrót do dodatniej 12-miesięcznej stopy zwrotu (4,43 proc.), ale i od razu pozycję wicelidera w tej kategorii, a także lidera pod względem zysków liczonych narastająco od początku tego roku (5,85 proc. przy 1,6 proc. średniej w grupie; dane za Analizy Online).

Wyskok wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu BPS Obligacji Korporacyjnych prawdopodobnie wiązać można z zabezpieczonymi papierami GetBacku, które windykator zamierza przedterminowo spłacić jeszcze w tym miesiącu. Umożliwi to zamknięcie transakcji ze szwedzkim Hoistem, któremu sprzedano część wierzytelnościowych aktywów, będących właśnie zabezpieczeniem papierów dłużnych.

Wartość obligacji serii G i H (odpowiednio GBK0819 i GBK0919) była w subfunduszu BPS OK odpisywana czterokrotnie w ubiegłym roku. Na koniec grudnia warte 687 tys. zł papiery wyceniano na 15,6 proc. nominału, czyli 107 tys. zł, co stanowiło wówczas 1 proc. aktywów subfunduszu.

Na koniec 2018 r. aktywa BPS Obligacji Korporacyjnych wynosiły 10,7 mln zł wobec prawie 29 mln zł rok wcześniej. Przez trzy pierwsze miesiące tego roku aktywa subfunduszu pozostawały w okolicach 10,7 mln zł, by w kwietniu odnotować wzrost o 5,4 mln zł (50,6 proc. m/m) do 16,2 mln zł.

Pierwsze informacje o zamiarze przedterminowego wykupu obligacji serii G i H GetBack podał 26 kwietnia, aczkolwiek już wcześniej planowaną transakcję z Hoistem można było wiązać także z przynajmniej częściowym rozliczeniem obligacji zabezpieczonych na sprzedawanym majątku.

Wysoki jednodniowy skok zanotowała też wartość jednostek uczestnictwa subfunduszu BPS Dłużnego (d. BPS Płynnościowy), w portfelu którego na koniec 2018 r. także znajdowały się zabezpieczone obligacje GetBacku. W tym przypadku jednodniowa stopa zwrotu wyniosła 2,55 proc. (3,65 proc. od początku i 4,14 proc. w 12 miesięcy).

Od lipca ubiegłego roku do końca czerwca tego roku BPS nie pobiera wynagrodzenia stałego i zmiennego za zarządzanie subfunduszami BPS Obligacji Korporacyjnych i BPS Dłużnym. W lutym oba subfundusze zmieniły zarządzającego.

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje